Chat with us, powered by LiveChat

Advocaat gemeente en overheid

Wilt u als gemeente grond saneren? Of vergunningen verlenen om oude schoolgebouwen af te breken waar mogelijk asbest in verwerkt zit? Geeft uw gemeente wel eens vergunningen uit voor evenementen?

Gemeenten en Provincies (overheden) moeten het vergunningenbeleid op orde hebben en zorg dragen voor een goede risico-inventarisatie voordat zij een vergunning verlenen. Zo moet een gemeente als opdrachtgever bij de sloop van een oude school zorgdragen voor een volledig asbestinventarisatie rapport voordat er gesloopt wordt!

Voorkom sancties en strafrechtelijke vervolgingen

Onze advocaat gemeente en overheid weet als geen ander de weg te vinden in regels die weinig speelruimte laten. Neem daarom al vooraf contact op met ons: wat moet er worden opgenomen in een vergunning zodat u als gemeente niets te verwijten valt.

Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten is gespecialiseerd in het bijstaan van gemeenten, provincies en overheden die met toezicht en handhaving van deze regelgeving te maken krijgen. Zeker als dit leidt tot bestuurlijke sancties, strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging.

Wetgeving asbestinventarisatie en vergunningenbeleid gemeente en overheid

Recente voorvallen en voorbeelden van complexe wetgeving die belangrijk zijn voor u als gemeente en overheid:

1. Vergunningenbeleid

Gemeenten, provincies en overheden kunnen soms betrokken raken bij grote zaken, denk hierbij aan:

  • het monstertruckdrama in Haaksbergen: “Alle betrokkenen faalden”, was de conclusie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Het proces van vergunningverlening bleek in verschillende opzichten gebrekkig te zijn.
  • het gifschipdrama Probo Koala: De gemeente Amsterdam had toestemming gegeven om een deel van het gif – dat al was ‘geloosd’ – weer terug te pompen in het schip. Dat hadden ze nooit mogen doen en de gemeente Amsterdam is vervolgd. Uiteindelijk is het OM niet-ontvankelijk verklaard omdat het geven van die toestemming een exclusieve bestuurstaak is.
  • terrorismebestrijding: Is de beveiliging door de overheid voldoende gerealiseerd als er een aanslag komt? Er wordt dan uitgebreid gekeken naar de rol van de overheid: is er voldoende gedaan om een aanslag te voorkomen? En wat kun je als gemeente eigenlijk doen?

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 en bouwbesluit 2012

Gemeenten, provincies en andere overheden hebben te maken met complexe milieuwetgeving. Als u daarbij een fout maakt, kan dit al snel leiden tot vervelende problemen. Gemeenten geven regelmatig opdracht aan bedrijven voor het slopen van oude scholen waarin asbest verwerkt zit, in deze situaties moeten zij altijd zorgen voor:

  • een volledig asbestinventarisatierapport, opgemaakt door een deskundige
  • het inzetten van een erkende asbestverwijderaar

Als u asbest verwijdert – of laat verwijderen – zonder (juiste) vergunning begaat u een strafbaar feit. Lees meer over asbestregels.

Het belang van een advocaat gemeente en overheid

Uit deze voorbeelden blijkt wel dat het noodzakelijk is dat uw vergunningenbeleid keurig op orde is. Overtredingen van de milieuwetgeving, het afgeven van onjuiste of onvolledige vergunningen en asbestincidenten worden meer en meer gezien als échte criminaliteit en worden streng bestraft.

Daarnaast is er vaak sprake van negatieve publiciteit voor uw gemeente, provincie of instantie. Goede rechtshulp is dus van levensbelang! Voorkom problemen en bel onze advocaat gemeente en overheid: Anne Marie de Koning.

Deel deze pagina:
Alle advocaten


STEL UW VRAAG

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan onze advocaat verstrekt