Chat with us, powered by LiveChat

Advocaat gezondheidsrecht en het medisch tuchtrecht

Wordt er beslag gelegd op uw patiëntendossiers? Of ligt er een klacht over uw medisch handelen? Betrek dan direct onze advocaat gezondheidsrecht Anne Marie de Koning. Zij brengt mogelijkheden van uw zaak in kaart: bent u wel of niet aansprakelijk als arts, ziekenhuis of zorginstelling?

Gezondheidsrecht laat weinig speelruimte

Het gezondheidsrecht is een complex rechtsgebied met hele specifieke wet- en regelgeving die regelmatig wijzigt. Artsen moeten zich bij behandelingen van patiënten aan veel regels houden, denk aan:

  • protocollen naleven die op dat moment gelden zijn
  • patiënten correct informeren over hun behandeling en
  • patiënten wijzen op risico’s over hun behandeling.

Ziekenhuizen en zorginstellingen moeten alle rechten en plichten naleven die vallen onder het gezondheidsrecht. Doet u dit niet juist, dan loopt u het risico op een geschil, boete of aanklacht. Onze advocaat gezondheidsrecht weet als geen ander de weg te vinden in deze regels die weinig speelruimte laten.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van zorg, geneesmiddelen en medische producten. Bij het toezicht op de gezondheidszorg controleert de IGJ of zorgaanbieders, artsen en fabrikanten zich houden aan de wetten die voor hen gelden.

Voorbeelden wet- en regelgeving gezondheidsrecht:

  • Euthanasie is een onderdeel van het medisch strafrecht: In de euthanasiewet staat dat een arts mag meewerken aan levensbeëindiging maar dan moet de arts de zorgvuldigheidseisen uit de wet juist naleven. De wet beschrijft ook hoe de handelingen van de arts gemeld en beoordeeld moeten worden.
  • AVG (vervanger voor de Wet bescherming persoonsgegevens) en Autoriteit Persoonsgegevens: Artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen steeds meer te maken met privacywetgeving en het uitwisselen van patiëntgegevens. Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken ook voor zorginstellingen.
  • De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg is sinds 1 januari 2016 van kracht en verplicht u de kwaliteit te bewaken, beheersen en te verbeteren.

Het belang van een onze advocaat gezondheidsrecht

Al deze wet- en regelgeving samen maken het complex voor artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Heeft u te maken met een klacht? Voorkom hoge boetes en langdurige processen en betrek tijdig onze advocaat gezondheidsrecht Anne Marie de Koning.

Deel deze pagina:
Alle advocaten


STEL UW VRAAG

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan onze advocaat verstrekt