OM niet-ontvankelijk in rijbewijs zaak

Het openbaar ministerie is opnieuw niet-ontvankelijk verklaard in een zaak waarin iemand werd vervolgd omdat hij dronken achter het stuur zou hebben gezeten.

Rijbewijs ongeldig

In de tussentijd was inmiddels het rijbewijs van de man ongeldig verklaard door het CBR omdat hij geen deel kon nemen aan het alcoholslotprogramma (ASP). Hij was niet in het bezit van een auto (wat wel een vereiste is) en hij kon de kosten van het ASP niet voldoen.

Ne bis in idem

De beslissing van het CBR tot ongeldigverklaring van het rijbewijs wordt, gelet op de zwaarte daarvan gelijkgesteld met een strafrechtelijke vervolging. Omdat twee keer vervolgen voor hetzelfde strafbare feit niet mag (ne bis in idem), hebben de politierechter en het Hof Arnhem Leeuwarden beide geoordeeld dat hij niet verder vervolgd mag worden door het OM. De man zou immers wel dubbel bestraft worden, als hij naast het kwijtraken van zijn rijbewijs (een straf door het CBR) ook nog eens bestraft zou worden door de strafrechter.

OM oneens

Het OM is het met deze uitspraak niet eens en houdt vol dat de eerdere beslissing van het CBR niet van strafrechtelijke aard is, maar dat dit een maatregel is die genomen wordt in verband met de verkeersveiligheid. Om die reden zou het geen ‘criminal charge’ zijn en dus zou er geen sprake van een dubbele bestraffing zijn. De Rechter heeft tot nu toe anders geoordeeld: hoewel er gesproken wordt van een maatregel, wordt het door de man wel gevoeld als straf en is ook de zwaarte van de maatregel reden om aan te nemen dat het wel degelijk een straf is en ook zo bedoeld is. Wordt vervolgd: de Hoge Raad zal over soortgelijke zaken een uitspraak moeten doen.

Vaste prijs advocaat

Tot die tijd is er echter hoop. Heeft u eenzelfde zaak? Wordt u vervolgd voor rijden onder invloed en bent u al bestraft door het CBR? Bel dan met Robert-Jan van Eenennaam. Hij en zijn kantoorgenoten hebben meerdere van deze zaken tot een goed einde gebracht en zij doet dat ook nog eens voor een vaste prijs!