Chat with us, powered by LiveChat

Privacy Statement

Sennef de Koning van Eenennaam advocaten gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Privacy is voor ons belangrijk, net als onze geheimhoudingsplicht. Wij hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. Wij wijzen u erop dat ondanks deze maatregelen er altijd een zeker risico bestaat op misbruik van uw gegevens.

Gebruik van uw persoonsgegevens Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen.

Lees verder...