Tweede druk boek ‘Verdachte artsen’ van Lidewij Bergsma verschenen

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische tuchtzaak als een strafzaak volgen. In dit boek onderzoekt Lidewij Bergsma de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht. Hierbij wordt stil gestaan in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden gevoerd. Inmiddels is er een tweede druk uitgebracht van Verdachte artsen.

Verdachte artsen

Lidewij Bergsma beschrijft onder meer de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in relatie tot de medewerkingsplicht, het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie in het kader van medische (straf)zaken, de betekenis en de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim, de knelpunten in de samenwerking tussen het OM en de IGJ, de betekenis van straf(proces)rechtelijke leerstukken in het tuchtrecht (zoals het nemo tenetur-beginsel, het ne bis in idem-beginsel en het una via-beginsel) en sfeercumulatie van strafrecht en tuchtrecht.

Leestip

Het boek is genoemd als leestip op de website van BijzonderStrafrecht.nl, is vermeld in het Nederlands Juristenblad en gerecenseerd door Advocatenblad.

Meer informatie?

Het boek van Lidewij Bergsma, sanctie- en strafrechtadvocaat bij Sennef de Koning van Eenennaam advocaten, is verkrijgbaar via Celsus Juridische uitgeverij. Lidewij Bergsma is gespecialiseerd in het medisch strafrecht en het medisch tuchtrecht. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op!