Chat with us, powered by LiveChat
WAV boete

WAV boete

Heeft u een boete ontvangen in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV boete)? Laat die dan controleren door één van onze advocaten. Hoewel boetes worden opgelegd naar aanleiding van de (vernieuwde) beleidsregel boeteoplegging WAV 2015, zijn er zeker mogelijkheden die boetes aan te vechten. Er is namelijk een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, die matiging van uw boete in bepaalde gevallen mogelijk maakt. Wilt u meer daarover weten? Neem dan contact met ons op!

WAV boete moet maatwerk zijn

Onze advocaten kunnen bijvoorbeeld de onredelijkheid van de Beleidsregel WAV ter discussie stellen bij de rechter en stellen dat de WAV boete op grond van het zogenaamde ‘evenredigheidsbeginsel’ gematigd moet worden. Een boete moet namelijk maatwerk zijn en er moet gekeken worden of de hoogte van de boete wel evenredig is aan de overtreding.

Onevenredigheid WAV boete

Onevenredigheid kan bijvoorbeeld gesteld worden in situaties waarbij opzet ontbreekt (u hebt niet willens en wetens de WAV overtreden), of wanneer u als werkgever geen voordeel van de illegale tewerkstelling heeft gehad, of als u bijvoorbeeld voor het eerst geconfronteerd wordt met een overtreding van de WAV. Andere redenen kunnen gelegen zijn in de omvang van uw onderneming (een kleine onderneming moet anders worden behandeld dan een grote onderneming) en of u bijvoorbeeld wel loon hebt betaald en premies heeft afgedragen. Dan zijn immers de doelstellingen van de WAV niet doorkruist en is er vaak ook geen sprake van opzet.

Matiging WAV boete

Met andere woorden: de opgelegde boetes (formeel door de Minister van Sociale Zaken) zijn in het nieuwe boetebeleid nog steeds torenhoog en worden niet of nauwelijks gematigd door de eerder genoemde factoren. Daarom kan het lonen om beroep in te stellen en zo via de bestuursrechter matiging te vragen van de opgelegde WAV boete. De bestuursrechter kan dit doen door de beleidsregel WAV in zijn algemeenheid ‘onredelijk’ te achten omdat er geen ruimte is voor maatwerk.

Gratis meer informatie

Heeft u een WAV boete opgelegd gekregen en wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over de kosten van bezwaar en beroep? Neem dan gratis contact op met één van onze advocaten. Zij kunnen u snel verder helpen.

Deel deze pagina: