Faillissementsfraude

Wordt u verdacht van faillissementsfraude? Wilt u meer weten over faillissementsfraude? Dan bent u op de juiste website beland. Wij hebben namelijk de nodige expertise op het gebied van faillissementsfraude en leggen u hier graag uit wat daarmee bedoeld wordt en wat wij, mocht u dat willen, als advocaat voor u kunnen betekenen.

Faillissementsfraude

Wat is faillissementsfraude eigenlijk? Kort gezegd komt het er op neer dat het gaat om opzettelijk handelen voor of tijdens een faillissement waardoor opzettelijke benadeling van schuldeisers plaatsvindt of kan plaatsvinden. Schuldeisers hebben namelijk een recht op verhaal op ‘de boedel’ van de failliet (degene die failliet is gegaan). De boedel is het gehele vermogen dat iemand die failliet is gegaan aan vermogen heeft of nog krijgt tijdens het faillissement.

Opsporing en vervolging

Sinds een aantal jaren is de opsporing en vervolging van faillissementsfraude een ‘hot item’ en worden zaken waarbij sprake is van fraude snel(ler) opgepakt door politie en de FIOD. Er zijn verschillende strafbaarstellingen. De eenvoudige zaken zijn zaken waarop een maximum gevangenisstraf staat van 1 jaar en/of een geldboete van de vijfde categorie. Voor het bewijs van zulke zaken is het alleen maar nodig dat u iets heeft gedaan waarbij er wel erg onvoorzichtig is gehandeld waardoor benadeling van de schuldeisers zou kunnen ontstaan. Juridisch heet dat ‘culpa’. U heeft dan schuld. Niet zoals schuld in het gewone spraakgebruik, maar er moet dan sprake zijn van iets meer: een aanmerkelijke, verwijtbare onvoorzichtigheid in het handelen ten aanzien van de belangen van de schuldeisers.

Bedrieglijke bankbreuk

Er bestaat ook zoiets als ‘bedrieglijke bankbreuk’. Ook dat is een vorm van faillissementsfraude, maar het bewijs daarvoor moet aan strengere eisen voldoen. Daar staan namelijk zwaardere straffen op en het gaat dan om een misdrijf. U loopt dan het risico op een gevangenisstraf van 6 jaren en/of een geldboete van de vijfde categorie. Juridisch wordt gezegd dat u dan de wil heeft gehad om de rechten van schuldeisers te verkorten. Die wil wordt ook aanwezig geacht (het is moeilijk te bewijzen wat iemand ‘wil’) als u weet of begrijpt dat door uw handelen de schuldeisers worden benadeeld. Het is niet nodig dat schuldeisers ook daadwerkelijk zijn benadeeld.

Uw belang

Wij hebben de know-how en de middelen om u te helpen als u verdacht wordt van faillissementsfraude. Anne Marie de Koning behandelt heel veel fraudezaken, waaronder ook zaken die faillissementsfraude betreffen. U kunt van haar snelle, adequate en goede ondersteuning verwachten. Heeft u een vraag of wilt u eerst meer informatie? Stuur dan een mail of bel Anne Marie.