Medisch tuchtrecht

Alle BIG-geregistreerde zorgverleners zijn onderworpen aan het medisch tuchtrecht. Als zorgverlener hoopt u het nooit mee te maken, maar het kan gebeuren dat er tegen u een een tuchtklacht wordt ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het Tuchtcollege beoordeelt dan of de beroepsbeoefenaar zich heeft gehouden aan de beroepsnormen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, kan aan de zorgverlener een maatregel, variërend van een waarschuwing tot schrapping uit het BIG-register, worden opgelegd.

Medisch tuchtrecht advocaat

Een tuchtrechtelijke procedure kan grote invloed hebben op een zorgverlener. U kunt zich tijdens de procedure laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde medisch tuchtrecht advocaat. Anne Marie de Koning en Lidewij Bergsma hebben ruime kennis en ervaring met het medisch tuchtrecht en staan beroepsbeoefenaren betrokken en deskundig bij gedurende de gehele tuchtrechtelijke procedure.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over hoe een tuchtrechtelijke procedure in zijn werk gaat? Lees dan ons blog ‘Een medische tuchtklacht, wat nu…’ Heeft u te maken met een (mogelijke) tuchtklacht en wilt u bijstand van een specialist? Neem dan vrijblijvend contact op met Anne Marie de Koning of Lidewij Bergsma.

Onze specialisten:

Neem direct contact op met onze specialist Lidewij Bergsma:

Meer actualiteiten over medisch tuchtrecht:

20 okt: Tuchtklacht schending beroepsgeheim

Dat je als BIG geregistreerde tuchtrechtelijk op je tellen moet passen, is bekend. Maar dat je ‘Roomser dan de Paus’…

15 mrt: BIGBlog: Infectieziekten en meldingsplicht, hoe zit dat juridisch?

Door Dagmar Rasenberg en Anne Marie de Koning, Sennef de Koning van Eenennaam advocaten COVID-19 Het houdt heel Nederland bezig:…

26 nov: Cursus medisch straf- en tuchtrecht

Medisch straf- en tuchtrechtadvocaat Lidewij Bergsma van Sennef de Koning van Eenennaam advocaten, tevens auteur van het boek ‘Verdachte artsen’,…