Medisch tuchtrecht

Alle BIG-geregistreerde zorgverleners zijn onderworpen aan het medisch tuchtrecht. Als zorgverlener hoopt u het nooit mee te maken, maar het kan gebeuren dat er tegen u een een tuchtklacht wordt ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het Tuchtcollege beoordeelt dan of de beroepsbeoefenaar zich heeft gehouden aan de beroepsnormen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, kan aan de zorgverlener een maatregel, variërend van een waarschuwing tot schrapping uit het BIG-register, worden opgelegd.

Medisch tuchtrecht advocaat

Een tuchtrechtelijke procedure kan grote invloed hebben op een zorgverlener. U kunt zich tijdens de procedure laten adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde medisch tuchtrecht advocaat. Anne Marie de Koning en Robert-Jan van Eenennaam hebben als medisch tuchtrecht advocaat ruime kennis en ervaring met het medisch tuchtrecht en staan beroepsbeoefenaren betrokken en deskundig bij gedurende de gehele tuchtrechtelijke procedure.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over hoe een tuchtrechtelijke procedure in zijn werk gaat? Lees dan ons blog ‘Een medische tuchtklacht, wat nu…’ Heeft u te maken met een (mogelijke) tuchtklacht en wilt u bijstand van een specialist? Neem dan vrijblijvend contact op met Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam.

Onze specialisten:

Neem direct contact op met Robert-Jan van Eenennaam:

Meer actualiteiten over medisch tuchtrecht:

11 jul: Wat te doen als BIG-geregistreerde zorgprofessional bij een tuchtklacht?

U bent arts, verpleegkundige of klinisch psycholoog en u werkt met hart en ziel voor uw patiënten. Bijna alles gaat…

08 jan: Medisch beroepsgeheim

Steeds vaker komen artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen in aanraking met het strafrecht. Meestal niet als verdachte, maar juist als bron…

20 okt: Tuchtklacht schending beroepsgeheim

Dat je als BIG geregistreerde tuchtrechtelijk op je tellen moet passen, is bekend. Maar dat je ‘Roomser dan de Paus’…