Milieuzaken

Het milieustrafrecht is in beweging. Er wordt steeds strenger gecontroleerd. Overtredingen van de milieuwetgeving worden meer en meer gezien als échte criminaliteit waarvoor u ook gevangenisstraffen opgelegd kunt krijgen. Daarnaast is vaak sprake van negatieve publiciteit. Goede rechtshulp is dus van levensbelang, zeker als het voorbestaan van uw bedrijf op het spel staat door ingrijpen van Justitie.

Advocaat Milieustrafrecht

Voorbeelden waar het milieustrafrecht van toepassing is: brijnlozingen in de grond zonder vergunning (bodemverontreiniging), asbest verwijderen in strijd met de regelgeving, geluidshinder veroorzaken en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Gaat het om afvalstoffen, veiligheid op de werkvloer, bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Het kan allemaal leiden tot controle, proces-verbaal en een straf.

Asbest, EVOA of handelen in strijd met milieuvergunning?

Kortom: zijn er controles van de milieupolitie, wordt uw bedrijf verdacht van illegale asbestverwijdering, of is er een verdenking dat u afval exporteert in strijd met de EVOA-regels? Bel ons dan. Een advocaat milieustrafrecht van SKE advocaten komt langs bij uw bedrijf en zal samen met u de verdediging voorbereiden. We hebben kantoren in Leiden, Rotterdam en in Den Haag. We geven u tips en adviezen en begeleiden u naar het best mogelijke resultaat. Over de kosten hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij maken vooraf duidelijke afspraken hierover. Wilt u meer informatie hierover? Bel dan Robert-Jan van Eenennaam.

Wat voor straf krijg ik?

Als u bij de milieurechter moet komen, dan bepaalt die strafrechter of u of uw bedrijf een straf krijgt en zo ja, wat voor straf dat dan moet zijn. Rechters kunnen naast astronomisch hoge geldboetes en werkstraffen (niet voor het bedrijf, wel voor u als directeur) ook een gevangenisstraf opleggen. Het kan ook gebeuren dat uw onderneming wordt stilgelegd. Dit gebeurt in milieuzaken sneller dan u denkt. Bij een vrijspraak krijgt u of uw bedrijf natuurlijk geen straf opgelegd. De strafrechtadvocaten van SKE advocaten in Leiden, Rotterdam en Den Haag behalen regelmatig goede resultaten, waaronder vrijspraken. Bel daarom voor advies!

Onze specialisten:

Meer actualiteiten over milieuzaken:

27 mei: Uitspraak over het verschoningsrecht van een huisarts

In een recente uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 19 maart 2024 is een belangrijke kwestie aan de orde gekomen…

12 dec: Boete assimilatiebelichting

Heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de economische politierechter? Moet u verschijnen bij de meervoudige kamer of…

10 feb: Asbest advocaat

U komt op deze website omdat u een asbest advocaat zoekt. U heeft dan waarschijnlijk een probleem met de Arbeidsinspectie,…