Zedendelicten

Wordt u verdacht van het plegen van een zedendelict? Bent u uitgenodigd voor een verhoor op het politiebureau of ligt er een dagvaarding? Verwacht u te worden gearresteerd door de politie? Onze advocaat zedendelict kan u hierbij helpen en bijstaan.

Het belang van een advocaat zedendelict

Onder zedendelicten vallen alle delicten met een inbreuk op de zeden. Bij SKE advocaten zijn meerdere advocaten aangesloten die veel ervaring hebben met zedendelicten. Naast de verschrikkelijke gevolgen voor de slachtoffers, werken zedendelicten natuurlijk emotioneel zwaar in op alle betrokkenen, waaronder verdachten van zedendelicten.

Als u verdacht wordt van een zedendelict of er wordt onderzoek naar u gedaan, noem dan de naam van één van onze zedendelict advocaten en wij komen gratis bijstand verlenen op het politiebureau. Voorafgaand aan een verhoor of arrestatie kunt u ons altijd bellen om uw procespositie te bepalen, dat kost u niets. Onderneem niets en geef geen antwoord in een verhoor totdat u een advocaat heeft gesproken.

Veroordeling zedendelict

Onder zedendelicten vallen niet alleen verdenkingen betreffende verkrachting, aanranding, grooming, incest, ontucht met minderjarigen, maar ook het bezit van kinderporno.

Een veroordeling voor een zedendelict – hoe gering ook – kan u voor het leven blijven achtervolgen (denk aan langdurige problemen bij het verkrijgen van een VOG en visa voor reizen naar het buitenland). Een verkeerde aanpak in zedenzaken kan leiden tot onherstelbare schade bij de betrokkenen. Daarom is hulp van SKE advocaten van groot belang. Wij kunnen u bijstaan in het gehele proces.

Let op! VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie en blijft tot 20 jaar na het overlijden van de veroordeelde beschikbaar. Daardoor heeft dit lange termijn gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Heeft u te maken met een valse aangifte?

Valse aangiftes van zedendelicten zoals aanranding en verkrachting komen helaas regelmatig voor. Wanneer er maar één getuige is, kan dit gemakkelijk gebeuren. Het is verstandig om in dit geval het advies in te winnen van onze advocaat zedendelict om vervolging te voorkomen en uw naam te zuiveren.

Verjaringstermijn

Bij zedendelicten is de verjaringstermijn van meerdere factoren afhankelijk. Als er sprake is van misbruik van kinderen is er zelfs helemaal geen verjaringstermijn meer. In andere gevallen hangt de verjaringstermijn af van de straf die wordt opgelegd. De situatie dient per geval bekeken te worden, omdat de verjaringstermijnen in het verleden een aantal malen veranderd zijn.

Politieverhoor of dagvaarding, wat nu?

Wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen of u bent uitgenodigd voor een politieverhoor, adviseren wij u om direct contact op te nemen. Zo kunnen wij een snelle start maken met uw verdediging en is er genoeg tijd om een processtrategie te bepalen of bepaalde verzoeken tot onderzoek in te dienen.

Als u bent uitgenodigd voor een verhoor, is het verstandig om een advocaat van SKE advocaten in te schakelen. Dan kunnen wij er op toezien dat de regels voor verhoor en aangifte door de politie worden nageleefd. Indien de regels voor verhoor niet juist worden nageleefd, zal dat door de advocaat naar voren worden gebracht. Dit kan consequenties hebben voor uw vervolging.

bijstand zeden advocaat

Laat u daarom bijstaan door een advocaat zedendelicten van SKE advocaten. U kunt gratis meer informatie aanvragen via e-mail of u kunt ons bellen: 070 -315 10 10. Een eerste gesprek kost u niets! U vindt ons in Leiden, Rotterdam of Den Haag. We komen indien gewenst naar u toe.

Onze specialisten: