Disclaimer

nieuws

SKE advocaten is een maatschap gevormd door Mr. Anne Marie de Koning en mr. R.J. van Eenennaam. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 27336906. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op uitkering geeft, buiten het bedrag van het eigen risico.

De polis is op verzoek in te zien op ons kantoor. Onze advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en volgen de beroepsregels en gedragscodes van deze organisatie. Deze regels en codes zijn te vinden op de website van de Orde.

SKE advocaten kent een kantoorklachtenregeling. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, zal een civiele procedure uitkomst moeten bieden.