Medisch strafrecht

Zoekt u hulp of advies op het gebied van Medisch strafrecht?

Steeds vaker komen artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen in aanraking met het strafrecht. Niet alleen als verdachte, maar juist als bron van belangrijke informatie. De vraag van politie en Justitie naar medische informatie in de opsporingsfase neemt toe. Steeds vaker vordert een officier van Justitie beelden of (delen van) medische dossiers. Daardoor komt u als arts, ziekenhuis of zorginstelling vaker dan voorheen in aanraking met zaken als het beroepsgeheim, verschoningsrecht en andere zaken die betrekking hebben op de medische beroepsuitoefening.

Doorbreken beroepsgeheim arts

De risico’s van schending van de geheimhoudingsplicht zijn aanzienlijk. Niet alleen omdat er schade kan worden geleden doordat er een civiele claim komt van de betrokken patiënt, maar ook omdat strafrechtelijke aansprakelijkheid opdoemt: artsen hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en als die wordt geschonden dan is dat strafbaar. Toch is het verschoningsrecht waarop artsen een beroep kunnen doen, niet onbeperkt. Heel simpel gesteld: Als er zware verdenkingen zijn, dan moet volgens de rechter het beroepsgeheim soms wijken. Wij zien dat het medisch beroepsgeheim steeds meer onder druk komt te staan. Omdat dit een slechte ontwikkeling is, treden we graag voor artsen op die hun beroepsgeheim willen beschermen. Neem dus vooral contact met ons op voor meer informatie als door Justitie aan u gegevens van patiënten worden gevraagd.

Medisch strafrecht

Recent (2017/2018) is de discussie over strafrechtelijke onderzoeken naar artsen die euthanasie hebben toegepast op bijvoorbeeld demente patiënten. Euthanasie is strafbaar, tenzij een arts voldoet aan een aantal zorgvuldigheidseisen. In het strafrecht is er dan sprake van een strafuitsluitingsgrond. Door de huidige ontwikkelingen is er echter onzekerheid of u als arts wel straffeloos bent terwijl u meent dat aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. Bent u als arts verdachte in een strafzaak? Neem dan contact op met Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam. Wij beschikken over ruime expertise op het gebied van het medisch strafrecht.

Arts en strafrecht

Als arts bent u niet alleen strafbaar als u bijvoorbeeld een ernstige medische fout maakt, maar ook als u iets nalaat wat u had moeten doen. Het medisch strafrecht omvat ook zaken als onbevoegde beroepsuitoefening (als een arts niet bevoegd of geregistreerd is zoals vereist in de Wet BIG).

Tuchtrecht

Daarnaast grijpt de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd vaak in. Via het tuchtrecht kunnen zware maatregelen worden opgelegd zoals stillegging van uw praktijk. U kunt een waarschuwing of berisping krijgen, u kunt voor een bepaalde periode geschorst worden of uit het beroep worden gezet. Wij behandelen tuchtrechtzaken voor (bijvoorbeeld) artsen, tandartsen en verpleegkundigen. Wij raden u aan om altijd een gespecialiseerde advocaat van ons kantoor in te schakelen voor advies op het gebied van het tuchtrecht. Ga nooit onvoorbereid het gesprek aan met de inspectie IGJ, daarvoor zijn uw belangen te groot.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over medisch strafrecht, tuchtrecht of aanverwante zaken? Bel dan met Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam. Een eerste gesprek kost u niets!

Onze specialisten:

Neem direct contact op met onze specialist Robert-Jan van Eenennaam:

Meer actualiteiten over medisch strafrecht:

08 jan: Medisch beroepsgeheim

Steeds vaker komen artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen in aanraking met het strafrecht. Meestal niet als verdachte, maar juist als bron…

16 apr: Dinsdag uitspraak Hoge Raad euthanasie bij wilsonbekwamen

Dinsdag 21 april 2020 om 12.30 uur doet de Hoge Raad uitspraak in de zaak waarbij euthanasie werd verleend aan…

24 mrt: Zorgfraude door poliklinische behandeling te declareren als dagbehandeling?

Volgens het Openbaar Ministerie had een zorgaanbieder zich schuldig gemaakt aan zorgfraude door spataderbehandelingen te declareren als (duurdere) dagbehandelingen, terwijl…