Anne Marie de Koning

Sanctierecht advocaat

ANNE MARIE DE KONING

Onder sanctierecht vallen strafrecht, (medisch) tuchtrecht, kortom alle vormen van bestraffend toezicht en handhaving van regels. Dit is specialiteit van Anne Marie de Koning. Anne Marie adviseert graag met het oog op voorkóming van problemen met justitiële en toezichthoudende autoriteiten (‘compliance’) én verdedigt ondernemingen en particulieren als er problemen zijn ontstaan. 

Anne Marie is medeoprichter van het kantoor in 2007. 

Bijzonder strafrecht /  sanctierecht

Verdenking van faillissementsfraude, belastingfraude, vastgoedfraude en overtredingen van allerlei bijzondere wetten vullen de praktijk van Anne Marie.

Tuchtrechtelijk of strafrechtelijk aangeklaagde artsen en andere zorgprofessionals, accountants, bankiers, en ambtenaren onder vuur konden al rekenen op haar attente en uiterst adequate bijstand. 

Anne Marie is lid van de NVSA en rechter-plaatsvervanger in de strafsectoren van de rechtbank Oost-Brabant (Den Bosch) en Zeeland-West-Brabant (Breda).

Anne Marie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– strafrecht
– tuchtrecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Fotografie: Robin Utrecht

PUBLICATIES ANNE MARIE DE KONING

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat, Ook in geval van een ramp met dodelijke slachtoffers een actueel thema, NJB afl. 15, 11 april 1997, pp. 680-682 (co-publ. J.F. Nijboer);

De vervolging en berechting van overheden, Een beknopte analyse van de \’Pikmeer\’-rechtspraak, NJB 17 april 1998, pp. 732-737 (co-publ. J.F. Nijboer);

The right to property and other subjects of law; food for discussion, Article 1 Pro-tocol No. 1 ECHR, in: Conferentiebundel Eigendom en Artikel 1 Protocol 1 EVRM, E.M. Meijers Insituut, 1999;

Toepassing van het Nederlandse strafrecht bij rampen in Nederland, in: Ramp en Recht, Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, E.R. Muller, C.J.J.M. Stolker (red.), pp. 207-220, Boom 2001.

1 december 2005: Pré-advies Richtlijn arts-patiënt online contact voor de KNMG, copublicatie met de Werkgroep E-Health Standaarden NVEH.

Mensenrechten en toezichthouders (red.), Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2014

Tuchtrecht in de kindergeneeskunde, Uitgeverij Paris, (red. en mede auteur hoofdstuk 7), Zutphen 2015

blogs door anne marie de koning:

15 jun: WORDT U VERDACHT VAN FRAUDE?

Anne Marie de Koning heeft een bijzondere belangstelling voor fraudezaken. Als u wordt verdacht van het plegen van fraude kunt…

16 mrt: FAQ: Juridische vragen met betrekking tot Corona

De coronacrisis houdt inmiddels ook heel Nederland stevig in haar greep. De negatieve effecten voor de economie zullen, zo valt…

15 mrt: BIGBlog: Infectieziekten en meldingsplicht, hoe zit dat juridisch?

Door Dagmar Rasenberg en Anne Marie de Koning, SKE advocaten COVID-19 Het houdt heel Nederland bezig: De uitbraak van het…