FAQ: Juridische vragen met betrekking tot Corona

De coronacrisis houdt inmiddels ook heel Nederland stevig in haar greep. De negatieve effecten voor de economie zullen, zo valt te vrezen, enorm zijn. In ons netwerk leven veel vragen. Juridische vragen met betrekking tot Corona. Enkele beantwoorden we hieronder. Via de chatfunctie (rechtsonder op deze pagina) of telefonisch kunt u uw vragen aan ons stellen. Die beantwoorden we dan zo snel mogelijk.

Mijn horeca onderneming gaat failliet

Ik heb een horeca-onderneming en als ik die sluit, ga ik failliet. Wat gebeurt er als ik toch gewoon open ga?
Naast mogelijk negatieve sentimenten van medeburgers, kunt u geconfronteerd worden met bestuurlijke maatregelen, zoals een last onder dwangsom. Dat kost of heel veel geld, of eindigt met gijzeling. Ook kunt u geconfronteerd worden met een aanwijzing van de burgemeester en/of de politie. Volgt u die niet op, dan loopt u het risico op strafrechtelijke vervolging en een straf, zoals geldboete of hechtenis.

Een arts met koorts

“Ik ben arts en vind al die fuzz maar onzin. Ik voel me koortsig, maar ga gewoon werken.” Als arts heeft u extra zorgplichten, zeker in dit geval. Als u anderen willens en wetens in gevaar brengt, kunt u daarvoor ook tuchtrechtelijk ter verantwoording worden geroepen. U riskeert dan een zware tuchtrechtelijke maatregelen, afhankelijk van de gevolgen van uw handelen. Daarnaast kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Beroepsgeheim en GGD melding

Als arts heb ik een beroepsgeheim. Ik heb dus geen zin om bij de GGD melding te maken van gevallen van besmetting. Dat mag zo zijn, maar in dit geval prevaleert de Wet Publieke Gezondheid en de meldingsplicht die daaruit voortvloeit. Meldt u besmettingsgevallen niet, dan bent u strafbaar en riskeert u een geldboete of hechtenis van maximaal twee maanden.

Sporttrainer wil werken ondanks Corona

Ik ben sporttrainer en ik moet werken, want anders verdien ik niets. Kan ik toch lesgeven op mijn eigen sportclub, bijvoorbeeld privé of aan kleine groepjes? Nu, in navolging van de regeringsmaatregelen, alle sportbonden de sluiting van alle sportverenigingen hebben aangezegd, is lesgeven, in welke vorm dan ook, op een sportclub niet toegestaan. Als u het anders gaat doen, gebeurt er eerst wellicht niets, maar kunt u vervolgens geconfronteerd worden met aanzeggingen van de burgemeester of de politie. Negeren daarvan kan tot bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties leiden.

Kan de politie handhaven?

Al die maatregelen, die kan de politie toch nooit handhaven? Nee, in normale tijden niet. Maar als nu zou blijken dat de afgekondigde maatregelen veelvuldig niet worden opgevolgd, zal de handhaving ervan prioriteit krijgen. Dan wordt vrijwel alle capaciteit van politie en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) ingezet om de maatregelen te handhaven.

Besmet met COVID19

Als ik besmet raak met COVID-19 en ik heb weinig last, dan wil ik blijven doen wat ik altijd deed, want ik heb belangrijk werk. Wat kan de overheid daartegen doen? Individuele maatregelen nemen, naast de bestaande van algemene aard. Zo kunt u in quarantaine worden geplaatst o.g.v. de Wet Publieke Gezondheid. Als u zich daaraan niet houdt, riskeert u een gevangenisstraf.

Strafbaar als ik andere mensen opzoek?

Als ik weet dat ik besmet ben en toch andere mensen opzoek, ben ik dan strafbaar? In de praktijk zal strafrechtelijke vervolging in dit soort gevallen niet snel voorkomen, maar theoretisch kan het; als u anderen aansteekt en die krijgen (dodelijke) complicaties, heeft u zich, i.i.g. in theorie, schuldig gemaakt aan het misdrijf van zwaar lichamelijk letsel door schuld, of dood door schuld.

Hamsteren, mag dat eigenlijk wel?

Moreel misschien niet, juridisch mag het wel. Als het hamstergedrag van mensen te ontwrichtend wordt, kan het lokale (burgemeester) of centrale (de regering) bestuur noodmaatregelen afkondigen, zoals een hamsterverbod. Als er hamsteren vanuit het buitenland dreigt, kan de regering de grenzen (gedeeltelijk) sluiten. Dat is nu in bijvoorbeeld Duitsland aan de orde.

Vragen?

Vragen m.b.t. de #coronacrisis? Stel of bel! Hier klikken.