Medisch beroepsgeheim

Steeds vaker komen artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen in aanraking met het strafrecht. Meestal niet als verdachte, maar juist als bron van belangrijke informatie. De vraag van politie en Justitie naar medische informatie in de opsporingsfase neemt toe. Steeds vaker vordert een officier van Justitie beelden van camera’s in een ziekenhuis of (delen van) medische dossiers. Daardoor komt u als arts, ziekenhuis of zorginstelling vaker dan voorheen in aanraking met zaken als het medisch beroepsgeheim, verschoningsrecht en andere zaken die betrekking hebben op de medische beroepsuitoefening.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT ARTS

SKE advocaten wil dat het medisch beroepsgeheim blijft bestaan en niet uitgehold wordt. Het is belangrijk dat patiënten zich vrij en zonder dat zij bang hoeven te zijn dat hun gegevens bij de politie terecht komen, tot een arts of zorgverlener kunnen wenden. Daarnaast biedt het beroepsgeheim ook de bescherming die een patiënt verdient daar waar het gaat om intieme zaken die zijn persoon en gezondheid betreffen. Privacy is dan van groot belang.

Medisch  beroepsgeheim onder druk

Wij zien dat het medisch beroepsgeheim steeds meer onder druk komt te staan. Als er sprake is van een verdenking van een ernstig strafbaar feit, dan moet volgens de rechter het beroepsgeheim soms wijken. Dat is begrijpelijk. Maar dat geldt alleen in uitzonderlijke gevallen! Wij zien dat artsen en zorgverleners door het Openbaar Ministerie soms onder druk worden gezet om hun beroepsgeheim op te geven. Omdat dit een slechte ontwikkeling is, treden we graag voor artsen en zorgverleners op die hun beroepsgeheim willen beschermen. Neem daarom geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie als door Justitie aan u gegevens van patiënten worden gevraagd.

Risico’s schenden medisch beroepsgeheim

De risico’s van schending van uw geheimhoudingsplicht zijn aanzienlijk. Een patiënt kan een klacht tegen u indienen wegens schending van het medisch beroepsgeheim. Daarnaast doemt ook strafrechtelijke aansprakelijkheid op als een patiënt aangifte doet van schending van het medisch beroepsgeheim. Artsen hebben namelijk een wettelijke geheimhoudingsplicht. Als u die geheimhouding schendt, dan is dat strafbaar.

Wilt u uw zaak voorleggen?

Al met al zijn er genoeg redenen om u terdege te laten voorlichten als u overweegt om te voldoen aan een vordering van de officier van Justitie tot het verstrekken van medische gegevens van een patiënt. SKE advocaten heeft jarenlange ervaring met dit soort procedures en kan u van gedegen advies voorzien. U kunt geheel vrijblijvend bellen met één van onze advocaten. Ook kunt u gebruik maken van ons e-consult. Een laagdrempelige manier om advies te vragen aan Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam.