EVOA

In januari 2015 deed de Hoge Raad uitspraak in een zogenaamde ‘EVOA-zaak’. Het betrof een OM-cassatie. Het ging in die zaak om de uitvoer van afvalstoffen als bedoeld in Bijlage III van de EVOA naar China.

China

Het Hof had de verdachte onderneming vrijgesproken, omdat China voor wat betreft ‘Iron and steel scrap’ en ‘Aluminium scrap’ heeft bevestigd dat dit afval voor nuttige toepassing mag worden uitgevoerd naar China. China heeft voor deze stoffen niet aangegeven dat zij heeft gekozen voor een verbod, maar zij heeft juist bevestigd dat de afvalstoffen mogen worden uitgevoerd zonder dat de kennisgeving met schriftelijke toestemming van toepassing is.

Invoerverbod

China volgt een eigen controleprocedure. Deze procedure houdt in dat voor invoer drie documenten vereist zijn, waaronder het Certificate for Pre-shipment Inspection of Recycling Scraps to China issued bij CCIC (hierna: het CCIC-certificaat). China heeft aangegeven dat het niet is toegestaan een lading afval die niet aan alle vereisten voldoet, te importeren. Zij heeft op die wijze dus aangegeven dat zij de invoer van afval zonder het CCIC-certificaat verbiedt.

Geen illegale overbrenging

Het OM betoogde dat er sprake was van een uitvoerverbod, omdat er geen CCIC-certificaat was en China in zo’n geval de invoer verbiedt. De Hoge Raad meent dat China echter niet uitging van een uitvoerverbod zoals bedoeld in artikel 36 van de EVOA. Dat er wel een invoerverbod geldt, maakt dat niet anders. Dat voorschrift is immers gekoppeld aan de door China gemaakte keuze voor de controle in het land van bestemming naar nationaal recht. Er is dus niet sprake van een ‘illegale overbrenging’ en dus was de vrijspraak terecht gegeven.

EVOA – Advocaat

Heeft u een dagvaarding ontvangen om voor de meervoudige kamer te verschijnen in verband met een overtreding van de EVOA? Wilt u afvalstoffen uitvoeren naar China, India of andere landen? Raadpleeg dan een advocaat van ons kantoor voor meer informatie en zorg ervoor dat u uw zaken op orde heeft. De wetgeving in het kader van de EVOA is uitgebreid en ingewikkeld. Wij helpen u deze wetgeving te duiden en helpen u uw processen zó in te richten dat u ‘compliant’ bent. Als u of uw onderneming is gedagvaard helpen wij u uw verdediging zo goed mogelijk in te richten en vorm te geven. U bent dan verzekerd van het beste resultaat.