Asbest milieudelict

Het is algemeen bekend dat asbest gevaarlijk is als u hier niet op de juiste wijze mee omgaat. U moet asbesthoudend materiaal met de grootst mogelijke nauwkeurigheid behandelen, anders kan het een gevaar voor de gezondheid opleveren. We schreven er hier al vaker over. Het is dan ook niet voor niets dat het verwijderen, vervoeren en verwerken van asbest door strikte wet- en regelgeving is gereguleerd. Daarnaast wilt u ook voorkomen dat u een asbest milieudelict pleegt.

Overtreding, strafrecht, milieudelict

Overtreding van de asbestregels kan een milieudelict zijn en u of uw onderneming kan hiervoor worden vervolgd. Bij een asbest milieudelict legt een rechter vaak zeer hoge boetes op. U kunt zelfs een gevangenisstraf opgelegd krijgen.

Voorbeelden van handelen in strijd met de asbestwetgeving zijn dat u asbest sloopt zonder asbestinventarisatierapport, asbest dumpt op plaatsen waar dat niet is toegestaan of asbest verwijdert zonder (of zonder juiste) vergunning. Maar u bent ook strafbaar wanneer u door verkeerd omgaan met asbest een gevaar veroorzaakt voor de openbare gezondheid (artikel 173a en 173b Wetboek van Strafrecht). Overtreding van deze artikelen wordt zwaar bestraft.

Ondernemer, asbest en de Arbo-wetgeving

Daarnaast handelt u als ondernemer in strijd met de Arbo-wetgeving als u de regelgeving niet strikt volgt. Ook dit kan strafrechtelijke gevolgen met zich meebrengen. Het onjuist of op onjuiste wijze werken met asbest kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Als werkgever bent u verplicht er voor te zorgen dat er gewerkt wordt volgens de Arbo-voorwaarden en dus zonder kans op gezondheidsschade. Indien u hieraan niet voldoet, kunnen er zeer hoge boetes worden opgelegd en kan uw werknemer eventuele letselschade op u verhalen.

Verder is het mogelijk dat er een last onder dwangsom wordt opgelegd. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie om de overtreding te beëindigen. U bent dan verplicht een geldsom te betalen, als u niet of niet tijdig de overtreding beëindigt.

Asbest milieudelict advies

Op overtreding van de asbestregelgeving en/of de Arbo-wetgeving staan forse straffen. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium advies te krijgen van een gespecialiseerde advocaat. Wordt u of wordt uw onderneming verdacht van het overtreden van de asbestregelgeving en/of het handelen in strijd met de Arbo-wetgeving en wilt u hierbij juridisch advies en/of ondersteuning, neem dan contact op met Robert-Jan van Eenennaam. Hij kan u helpen om strafrechtelijke vervolging te voorkomen of om de gevolgen hiervan te minimaliseren.