Asbest advocaat

U komt op deze website omdat u een asbest advocaat zoekt. U heeft dan waarschijnlijk een probleem met de Arbeidsinspectie, de politie of het openbaar ministerie. Bent u verdachte? Wordt u vervolgd? Denkt de politie dat u asbest onjuist heeft verwijderd of dat u daarmee de gezondheid van anderen in gevaar heeft gebracht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u om uzelf te verdedigen tegen de beschuldigingen van de politie of de Arbeidsinspectie. Hoe? door met u te praten, door u te adviseren en bij te staan in de rechtszaal indien nodig. Bel voor een eerste gratis kennismaking met Robert-Jan van Eenennaam. Hij heeft veel ervaring in soortgelijke zaken. Dit kost u niets.

Informatie over asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest is sterk, slijtvast, zeer brandwerend en bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn in de jaren ’50 tot en met ’90 daarom veel asbestproducten toegepast in bijvoorbeeld de woningbouw, maar ook in schoolgebouwen. Die producten werden met een bindmiddel verwerkt in bijvoorbeeld dakbedekkingen. Veel toegepaste soorten zijn: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet). Als het bindmiddel wordt aangetast (en dat gebeurt soms alleen al door verloop van tijd) wordt het asbest schadelijk voor de gezondheid omdat asbestvezels vrijkomen.

Asbest advocaat

De verwijdering van asbest is aan strenge regels gebonden. Als u of uw bedrijf daarbij een fout maakt, kan dit al snel leiden tot stillegging van een project door de Arbeidsinspectie, tot bestuurlijke boetes, maar ook tot strafrechtelijk ingrijpen. Voor ondernemers en bedrijven geldt dat handelen in strijd met de arbo-wetgeving kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De gezondheidsrisico’s voor werknemers zijn immers immens en dat leidt tot hoge boetes of stillegging van uw onderneming. Maar u loopt ook risico op letselschade claims die zeer hoog kunnen oplopen.

Strafrecht

Bepaalde overtredingen van de asbest wetgeving vallen onder het strafrecht. Achtergrond is de gedachte dat de volksgezondheid beschermd moet worden tegen de nadelige gevolgen die ondeskundig of onzorgvuldig handelen met asbest met zich mee kan brengen. Overtreding van asbestregels kan een milieudelict zijn en u of uw onderneming kan daarvoor worden vervolgd door de officier van Justitie.

Verwijderen van asbest

Het verwijderen, vervoeren en verwerken van asbest is aan strikte regels gebonden om de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk te maken. Bij een overtreding van deze regels kunnen zeer hoge boetes worden opgelegd aan u of aan uw onderneming. Natuurlijke personen lopen daarnaast het risico op een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. De strafrechter beslist in geval van vervolging door het openbaar ministerie of er boetes of celstraffen worden opgelegd. Wat mag u niet? U mag geen asbest verwijderen of slopen zonder asbestinventarisatierapport. Maar ook als u een rapport heeft, mag u vaak niet dat asbest zelf verwijderen, maar moet dit gebeuren door een erkend bedrijf (u mag ook niet zomaar asbest verwijderen als u een sloopvergunning heeft). Als u asbest verwijdert zonder (juiste) vergunning, begaat u een strafbaar feit. Vervolging vindt ook plaats als u asbest illegaal weghaalt en zomaar ergens dumpt. Vaak wordt dan vervolgd op basis van artikel 173a en/of artikel 173b Wetboek van Strafrecht. In die artikelen is gevaar veroorzaken voor de openbare gezondheid strafbaar gesteld met gevangenisstraffen tot wel 15 jaren.

Milieu advocaat

Wordt u verdacht van het overtreden van asbestregels? Wordt u vervolgd of heeft u een uitnodiging ontvangen voor een verhoor? Is uw onderneming stil gelegd of wordt daarmee gedreigd? Neem dan direct contact op met Sennef de Koning van Eenennaam advocaten. Wij kunnen u dan in een zo vroeg mogelijk stadium adviseren wat te doen. Pro-actief handelen kan in een later stadium hoge boetes of gevangenisstraffen voorkomen. U kunt ook even binnenlopen op ons kantoor in Den Haag (Adelheidstraat 76) of in Rotterdam (Wilhelminaplein 1).