Robert-Jan geeft lezing over de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie en de voorlichtingseis daarbij

Warm daughters hands holding and calming down sick mother in bed

Voor Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden heeft Robert-Jan van Eenennaam een lezing gehouden over de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie en de voorlichtingseis daarbij. Deze opleiding organiseert online wetenschapsavonden. Robert-Jan heeft op een van deze avonden gesproken, aangezien hij als advocaat gespecialiseerd is in o.a. medisch straf- en tuchtrecht. Het ging over de waarden, wensen en behoeften van de mensen die in de laatste levens- of stervensfase zitten. De vraag daarbij is of er op zo’n moment voorlichting gegeven moet worden over de mogelijkheden van euthanasie. In de praktijk zijn artsen hier zeer terughoudend mee en wordt er aangestuurd op palliatieve sedatie.

Mogelijkheden naast palliatieve sedatie

Robert-Jan heeft bepleit dat de arts juist een gesprek over de mogelijkheden van euthanasie zou moeten hebben met de patiënt. Zeker als deze hier direct of indirect om verzoekt. De arts kan dan (bijvoorbeeld) de mogelijkheden van intermitterende sedatie bespreken als de patiënt veel pijn heeft. Hierdoor is er ruimte om een SCEN arts te laten komen. De SCEN arts kan dan in relatieve rust adviseren over een voorgenomen euthanasie. Nu wordt vaak aangestuurd op palliatieve sedatie, waardoor patiënten soms onnodig lang in leven blijven en wellicht, ondanks de sedatie, toch nog lijden. Om dat te voorkomen zou het bespreken van de mogelijkheden en de bereidheid om euthanasie te verlenen, aangewezen zijn naar de mening van Robert-Jan.