Ook voorbereiding hennepteelt nu strafbaar

Alle voorbereidings- en bevorderingshandelingen van grootschalige illegale hennepteelt zijn strafbaar gesteld met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete. Kort gezegd is de voorbereiding hennepteelt nu ook strafbaar. Het gaat daarbij om levering van goederen of diensten en de financiering van hennepteelt. Hier hoort bijvoorbeeld het uitbaten van growshops, levering van transport- en distributiefaciliteiten, verhuur van loodsen en schuren, of het aanleggen van elektrische installaties onder. De strafbaarstelling van voorbereiding van hennepteelt moet leidt volgens het Kabinet tot een betere bestrijding van de illegale hennepteelt.

Growshops Rotterdam verdwenen

Inmiddels is gebleken dat in Rotterdam alle growshops zijn verdwenen als gevolg van deze wetgeving. De vraag is natuurlijk waar kwekers nu hun spullen halen. De coffeeshops die legaal verkopen, moeten toch bevoorraad worden en er worden nog dagelijks hennepkwekerijen opgerold.

Growshop strafbaar

Wij vinden deze strafbaarstelling van de voorbereiding van hennepteelt een slechte zaak. Deze wet bepaalt namelijk dat u als ondernemer en eigenaar van bijvoorbeeld een growshop, strafbaar bent als u weet (en dat was eigenlijk al strafbaar, maar moeilijk te bewijzen) of ‘ernstig’ kunt vermoeden (en dat is nieuw) dat de goederen die u verkoopt bestemd zouden kunnen zijn voor professionele hennepteelt (in grootschalige hennepkwekerijen).

Als u als growshop eigenaar dat niet ‘weet’, dan kunt u dat bijna in alle gevallen wel redelijkerwijs vermoeden, toch? Dat is in ieder geval de gedachte van de wetgever. Uw spullen worden gebruikt voor de voorbereiding van hennepteelt. En daarmee bent u dus strafbaar. Als u als growshop eigenaar uw bedrijfsvoering niet wijzigt, terwijl alles er op wijst dat u redelijkerwijs kunt vermoeden dat de spullen die u verkoopt bestemd zijn voor de illegale teelt van hennep, dan kunt u dus vervolgd en gestraft worden. Dat is in ieder geval de gedachte van de wetgever.

Ondernemer opgelet!

Maar ook andere, reguliere bedrijven en ondernemers die zich niet direct richten op de teelt van hennep, maar die wel spullen leveren voor de professionele teelt van andere gewassen, zijn strafbaar als u niet oplet waar uw spullen naar toe gaan. Lampen, potgrond, isolatiemateriaal en pompen worden ook gebruikt in bijvoorbeeld de aardbeienteelt. En isolatiemateriaal gebruikt u ook om uw huis te isoleren. Maar u als ondernemer moet opletten.

De klant die bij uw vestiging van Intratuin of Praxis een groot aantal groeilampen koopt, samen met wat potgrond, is per definitie verdacht. Wat gaat hij daar mee doen? Gaat hij daarmee een hennepkwekerij beginnen? U als ondernemer zult daar dus op moeten letten, anders kunt u zomaar verdachte worden in een strafrechtelijk onderzoek, of erger, worden veroordeeld. U moet dus goed opletten. Instrueer uw medewerkers goed dat ze moeten opletten en vragen moeten stellen als iemand zulke artikelen koopt.

Vastgoed verhuur

Maar ook als verhuurder van panden moet u opletten. In de memorie van toelichting op deze wet staat dat u veel aandacht moet besteden aan het beoogde gebruik van door u verhuurde ruimtes (bijvoorbeeld loodsen of schuren). Als er een hennepkwekerij wordt aangetroffen in een door u verhuurde ruimte, bent u strafbaar als u niet hebt gevraagd/onderzocht wat het beoogde gebruik van uw ruimtes was door uw huurder! Dat kan zelfs zo ver gaan dat u, onder omstandigheden, een verklaring omtrent het gedrag van uw huurder zult moeten vragen.

Onderzoeksplicht

U zult willen weten: wanneer ben ik niet strafbaar? Dat hangt zoals altijd af van de omstandigheden van het geval. Het lijkt erop dat deze wet een onderzoeksplicht in het leven roept, maar het is nog niet duidelijk wanneer u voldoende onderzoek heeft gedaan. Onbevredigend antwoord? Dat klopt, maar kennelijk is dat voor lief genomen door de wetgever en door alle politieke partijen die het wetsvoorstel hebben goedgekeurd.

Advies

SKE Advocaten kan u wel nader adviseren over hoe uw bedrijfsvoering zo in te richten dat u kunt zeggen dat u redelijkerwijs alles hebt gedaan om te voorkomen dat u zou meewerken aan grootschalige illegale hennepteelt. Als dat dan toch gebeurt, kunt u zich in ieder geval goed verdedigen. U hebt dan immers professioneel advies ingewonnen.

Verdediging of beslag

Heeft u nu te maken met een inval of bent u verdachte? Zijn uw spullen in beslag genomen? Ook dan kunnen wij u helpen met uw verdediging of met het terugvragen van uw in beslag genomen lampen of kweekbakken. Dat kunnen we doen door het indienen van een klaagschrift tegen de inbeslagname. De Rechter zal dan een oordeel geven over die inbeslagname. Inmiddels is duidelijk dat rechters kritisch zijn en dat regelmatig besloten wordt tot teruggave van in beslag genomen goederen. De Hoge Raad laat die uitspraken in stand.

Voorbereiding hennepteelt strafbaar

Het kabinet heeft vooral oog gehad voor een effectieve bestrijding van de illegale hennepteelt, zonder zich te bekommeren om uw rechten. De vraag is natuurlijk of de bestrijding van illegale hennepteelt op deze manier gaat lukken. De bedrijven (growshops) die zich alleen richten op het faciliteren van grootschalige illegale hennepteelt, zullen zich opsplitsen in kleinere eenheden, bijvoorbeeld een winkel voor potgrond en een winkel voor lampen. Bij de aankoop van 20 zakken potgrond is dan niet direct aanwijsbaar dat er een vermoeden moet zijn dat die voor grootschalige hennepteelt gebruikt zullen gaan worden.

De reguliere bedrijven, die ook leveren aan professionele kwekers, moeten echter wel veel meer gaan opletten. Een nieuwe en onbekende klant kan immers een potentiƫle hennepkweker zijn. Dat is een groot nadeel van de criminalisering door deze wet door voorbereiding hennepteelt strafbaar te stellen. Wilt u advies over wat te doen? Bel met een van onze advocaten. Een eerste advies kost u niets, maar levert u zeker wat op!