Aangifte niet verder behandeld

Wat kan ik doen als mijn aangifte niet verder behandeld wordt? Dat is een vraag die we, na een artikel over de toename van zogenaamde artikel 12 Sv procedures / artikel 12 klachten in het Algemeen Dagblad van 31 juli 2015, regelmatig horen. Dit artikel is gebaseerd op een nieuwsbericht van rechtspraak.nl.

Aangifte niet verder behandeld

Het antwoord is simpel. U kunt een zogenaamde artikel 12 klacht indienen. Dat is een klacht op basis van artikel 12 Wetboek van strafvordering. Als uw aangifte niet in behandeling wordt genomen of uw aangifte niet verder behandeld wordt, omdat de officier van Justitie van mening is dat het bewijs niet voldoende is, of dat andere aangiftes voorrang verdienen, dan kunt u een klacht hiertegen indienen bij het Gerechtshof.

Hulp van een advocaat

U kunt dat zelf doen. Hulp van een advocaat is niet verplicht. Wel is het zo dat wij u aanraden om hulp van een advocaat bij het doen van een artikel 12 klacht te zoeken. U zult misschien denken: natuurlijk, dat betekent dat jullie er aan verdienen. Dat klopt. Maar dat is niet de hoofdreden.

Artikel 12 klacht gegrond

De ervaring leert namelijk dat goed advies en goede begeleiding de kans van slagen van een klacht groter maakt. Ook wij kunnen u niet garanderen dat die klacht slaagt, maar uit ervaring weten wij wel dat een goed advies, goede onderbouwing en inzicht in het dossier en de redenen waarom een sepot volgt (reden waarom uw aangifte niet verder in behandeling wordt genomen) wel helpt.

Bijstand ter zitting

Ook op de (hoor)zitting van het Gerechtshof staan wij u dan bij (indien gewenst) en komt er een goed onderbouwd verhaal waarom juist uw aangifte niet onbehandeld mag blijven. Het blijkt dat het Hof daar goed naar luistert en dat zelfs het OM nog wel eens van mening verandert tijdens zo’n zitting. Ook dit is geen garantie voor een gegrond verklaring van uw klacht, maar het helpt wel.

Eerlijk advies

Bovendien zullen wij u altijd een eerlijk advies geven over de slagingskans van uw klacht. Als die gering is, zullen we dat eerlijk zeggen en kunt u er zelf voor kiezen of u de klacht door wilt zetten of niet. Dat kan dus kosten en frustratie besparen. Ook kunnen wij u helpen door uit te leggen waarom uw aangifte niet verder behandeld wordt als het Hof uw klacht onverhoopt ongegrond verklaard. Dat is niet uw doel, maar het helpt soms wel om voor uzelf te verwerken waarom uw aangifte niet verder behandeld wordt. Al met al dus genoeg redenen om toch de hulp van een advocaat te zoeken.

Kosten

Bovendien hoeft die hulp niet duur te zijn. Wij behandelen indien u daarvoor in aanmerking komt uw zaak op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) of wij kunnen u vooraf, middels een onderbouwde begroting, de kosten van rechtsbijstand laten zien. Ook zijn vaste prijsafspraken mogelijk. Heeft u een aangifte die niet verder behandeld wordt? Wil u weten wat uw mogelijkheden zijn om de officier van Justitie te dwingen om die aangifte toch in behandeling te nemen? Neem dan contact op met een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten!