Aanpak mensensmokkel verstevigd

Het kabinet gaat de aanpak van mensensmokkel intensiveren en effectiever maken, zo is het voornemen. Er komt een gemeenschappelijk team van het Openbaar Ministerie, de politie en de Koninklijke Marechaussee (het Gemeenschappelijk Mensensmokkel Team ofwel GMST), dat zich zal bezighouden met grootschalige, internationale onderzoeken naar mensensmokkel. Ook wordt het al bestaande liaisonnetwerk van de politie en de Marechaussee versterkt, zodat Nederland een betere informatiepositie krijgt over illegale informatiestromen naar de EU en in het bijzonder Nederland.

Gevangenisstraf wordt de maat

Vroegtijdige identificatie, opsporing en vervolging van verdachten van mensensmokkel moet ertoe leiden dat mensensmokkelaars gestraft worden met een celstraf en het doel is om de organisaties waarvoor zij werken te ontmantelen. De maatregelen zijn een aanvulling op de onlangs aangekondigde verhoging van de strafmaat voor mensensmokkel.

Verhoging strafmaat

De aangekondigde verhoging van de strafmaat houdt in dat het strafmaximum voor mensensmokkel wordt verhoogd van 4 naar 6 jaar. Als er sprake is van mensensmokkel bij de uitoefening van een ambt of beroep, gaat de maximum gevangenisstraf omhoog van 6 naar maximaal 8 jaar. Beroepsmatige activiteiten of activiteiten in georganiseerd verband worden straks gestraft met een maximum gevangenisstraf van 10 jaar in plaats van de huidige 8 jaar. Bij ernstig lichamelijk letsel of zelfs overlijden van mensen als gevolg van mensensmokkel kan tot 15 of 18 jaar celstraf worden opgelegd. Het streven is dat deze nieuwe regels vanaf 1 januari 2016 gaan gelden.

Rechtshulp

Omdat een veroordeling voor mensensmokkel tot vele jaren cel kan leiden, is professionele rechtsbijstand van groot belang. De advocaten van Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten hebben ruime specialistische kennis en ervaring op dit gebied en staan u graag bij in een eventuele straf- en/of ontnemingsprocedure. Wij bezien de mogelijkheden voor uw verdediging en bereiken het voor u gunstigste resultaat!