Advocaat sport tuchtrecht

2017-06-23-07-19-16-900x600

Als sporter kun je op vele manieren in aanraking komen met het sport tuchtrecht. Denk aan een verdenking van gebruik van doping, maar ook als er een melding wordt gedaan van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het overtreden van de regels die NOC NSF heeft opgesteld of aan bepalingen uit de statuten van je vereniging of sportbond. Zo is er bijvoorbeeld ook een gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders.

Advocaat sport tuchtrecht

Ben je op zoek naar een advocaat sport tuchtrecht die je kan helpen in je verdediging tegen een melding van grensoverschrijdend gedrag? Wil je als coach advies over wat te doen als er melding is gemaakt van misbruik van je positie? In al deze gevallen is het prettig om te kunnen sparren met een advocaat sport tuchtrecht.

Grensoverschrijdend gedrag

Als voorbeelden van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag moet je denken aan:

  • emotioneel misbruik
  • fysiek grensoverschrijdend gedrag
  • seksueel getinte opmerkingen
  • discriminatie
  • aannemen van geschenken / giften met als doe iets wel/niet te doen

Andere vormen van gedrag waardoor je in aanraking kunt komen met het sport tuchtrecht is doping gebruik of matchfixing.

Mogelijke straffen

Uiteindelijk kunnen er straffen worden opgelegd waardoor je geschorst wordt voor een aantal jaren en je je sport niet kunt beoefenen. Ook is het mogelijk dat levenslange schorsingen volgen. Als voorbeeld geldt dat bij dopinggebruik een schorsing van vier jaren volgt. Die kan wel verkort worden, bijvoorbeeld als je als sporter kunt aantonen dat je geen opzet had bij het overtreden van de dopingregels. In dat geval kan de schorsing worden verkort tot twee jaar. Als je kunt bewijzen dat je geen schuld heb en ook niet nalatig bent geweest aan de overtreding van het dopingreglement, wordt er helemaal geen schorsing opgelegd. In alle gevallen geldt dat je als sporter dat zult moeten aantonen.

Tuchtrecht procedure in de sport

De tuchtrechtprocedures verschillen per sportbond. Het is dus niet van tevoren te zeggen hoe de tuchtrechtprocedure zal verlopen. Veel sportbonden zijn aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Bij het ISR zal een speciale aanklager de tuchtzaak bij de tuchtcommissie van het ISR aanhangig maken. In die procedure kun je verweer voeren. Dan volgt een uitspraak door de tuchtcommissie. Tegen die beslissing van kun je in hoger beroep gaan bij de commissie van beroep van het ISR. Als laatste mogelijkheid kun je jouw zaak nog aan het CAS voorleggen.

Advies advocaat sportrecht

Ben je aangeklaagd? neem dan snel en vrijblijvend contact op. Wij kunnen je schetsen wat te doen om je zo goed mogelijk te verdedigen. Onze specialisten vind je hiernaast =>