Overheid en zorginstellingen: pijlen zijn op U gericht bij de naleving AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De uniforme nieuwe wetgeving zou het organisaties makkelijker moeten maken, maar de verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens is een stuk groter.

Waar zorgt de AVG voor?

  • voor versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot maar liefst 20 miljoen euro op te leggen.

Controle AVG overheid en zorginstellingen

Bij de controle op de naleving van de AVG ligt de indruk met name op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat men zich aan de wet houdt, de zogenaamde verantwoordingsplicht. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat zij een geldige toestemming hebben gekregen van mensen om hun gegevens te verwerken. Een dergelijke toestemming dient volgens de verordening te voldoen aan allerlei voorwaarden.

Ook voor MKB en ZZP’ers

De nieuwe wetgeving geldt ook voor Midden- en Kleinbedrijven (MKB’ers) en ZZP’ers. Denk hierbij aan het bijhouden van afspraken met klanten, hun telefoonnummers of personeelsinformatie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven hen voorlopig met rust te laten en zich in eerste instantie voor de naleving te richten op de Overheid en zorginstellingen.

AVG overheids- en zorginstellingen

Zo zijn overheids- en zorginstellingen bijvoorbeeld verplicht om een interne toezichthouder op de privacy aan te wijzen. De AP gaat controleren of deze instellingen die daadwerkelijk hebben. Als die niet is benoemd of andere regels uit de verordening niet volgens de AP niet zijn nageleefd, kunnen hoge boetes worden opgelegd.

Boete AVG aanvechten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of ontvangt u een boete? Wij hebben ervaring met overheden en zorginstellingen en kunnen u dus bijstaan met advies of bij een procedure. Neem dus contact met ons op. Een eerste gesprek kost u niets!