Arbeidsinspectie geeft te hoge boetes

De Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) legt sinds de invoering van de hardere fraude aanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op, zo kopte het Financieel Dagblad op 19 oktober 2020. Onze ervaring is dat dit inderdaad klopt. De Arbeidsinspectie geeft te hoge boetes.

Kleinere ondernemers de dupe

Vooral kleinere ondernemers zijn de dupe, omdat deze hoge kosten moeten maken om hun gelijk te halen. Daarom kiezen ze er vaak voor om de boete maar te accepteren. De Inspectie gaat daarbij tot het uiterste en zelfs na een zienswijze of in bezwaar worden boetes nog gehandhaafd. Dit terwijl duidelijk is dat de boete echt onterecht is opgelegd. Tel daarbij op dat de boete eerst betaald moet worden en het wordt duidelijk dat ondernemers met één – nul achterstaan. Om je gelijk te krijgen, is het vaak ook nodig een advocaat in te schakelen.

Arbeidsinspectie geeft te hoge boetes

Inmiddels heeft de Raad van State meermalen bepaald dat de Arbeidsinspectie te hoge boetes oplegt of zelfs soms onterecht boetes oplegt. Dat is mede dankzij een aantal ondernemers die door zijn blijven procederen. Een boete moet nu, ook volgens de Raad van State, altijd op evenredigheid worden beoordeeld. Alleen verwijzen naar beleid, is onvoldoende.

Ondernemers overtreden regels vaak niet moedwillig

Desondanks blijft het Ministerie volhouden dat hoge boetes moeten worden opgelegd, omdat die een afschrikwekkende werking zouden hebben. De Arbeidsinspectie geeft te hoge boetes ondanks de wetenschap dat de meeste ondernemers niet moedwillig frauderen en bijvoorbeeld met opzet gewerkte uren niet bijhouden of opzettelijk illegale werknemers in dienst nemen en houden. Vaak worden regels niet moedwillig overtreden.

Advocaat arbeidsinspectie

Omdat de boetes vaak draconisch hoog zijn, loont het ook om een gespecialiseerd advocaat arbeidsinspectie in te schakelen. Dat is de laatste jaren ook vaker gebeurd, waardoor boetes ook vaker geen stand houden en uiteindelijk worden gecorrigeerd. Dat is vaak wel een zaak van lange adem. Van de ondernemer welteverstaan…

Wilt u hulp?

Wilt u een zienswijze, bezwaar indienen of beroep aantekenen tegen een opgelegde boete? Bel dan met één van onze advocaten. Een eerste gesprek kost u niets.