AVG keurmerk: wees gewaarschuwd!

Er is reeds het nodige geschreven over de per 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving brengt voor bedrijven en andere organisaties meer verplichtingen met zich mee op het gebied van privacy bescherming. Het is dan ook zeer raadzaam om hier informatie over in te winnen bij deskundigen om waarschuwingen of zelfs het opleggen van boetes te voorkomen.

AVG certificaat

Er is echter gebleken dat organisaties actief worden benaderd door dubieuze bedrijven die een zogenaamd AVG certificaat aanbieden. Deze bedrijven stellen nauw samen te werken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Een AVG certificaat is een document waaruit zou moeten blijken dat de producten of diensten van een organisatie aan de verplichtingen van de AVG voldoet. Let op: dit certificaat bestaat (nog) niet!

AVG keurmerk bestaat niet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt hier dan ook voor in een nieuwsbericht van 7 juni 2018. De AP heeft tot op heden nog geen AVG keurmerk goedgekeurd. De AP stelt dat er op dit moment nog geen certificatie-instellingen geaccrediteerd zijn voor het afgegeven van een AVG certificaat. De Raad voor Accreditatie is overigens de instelling die dit zou moeten goedkeuren.

Boete AP

Men kan vraagtekens zetten bij de toegevoegde waarde van bovengenoemd AVG keurmerk. Het kan namelijk niet zo zijn, mede gezien de dynamiek in de privacy-(cyber)wetgeving, dat afgifte van een AVG keurmerk een organisatie juridisch vrijwaart. Het blijft immers de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf om de gegevensverwerking zo in te richten zodat deze aan de regelgeving voldoet. Een keurmerk suggereert mogelijk anders. Omdat de ontwikkelingen met betrekking tot gegevensverwerking en privacy constant in ontwikkeling zijn, zal het moeilijk (zo niet onmogelijk) zijn een keurmerk te ontwikkelen dat uw organisatie vrijwaart van een boete van de AP. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht een AVG keurmerk wel mogelijk worden, dan zullen wij u dat laten weten, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen? Bel dan met Pietrick Visser of met een van onze andere advocaten. Een eerste telefonisch gesprek is gratis!