Beginnersrijbewijs? Wat is dat en waarom bestaat het?

Het beginnersrijbewijs is ingevoerd per 30 maart 2002 en is een gewoon rijbewijs dat geldig is voor alle categorieën rijbewijzen. Het verschil met een ‘normaal’ rijbewijs zit in de strengere aanpak van beginnend bestuurders als zij zich schuldig maken aan verkeersovertredingen. Denk dan aan bumperkleven, grote snelheidsovertredingen of als u een verkeersongeval veroorzaakt waarbij iemand zwaar lichamelijk letsel oploopt of komt te overlijden.

Wanneer ben ik beginnend bestuurder?

U bent na het behalen van uw eerste rijbewijs een beginnend bestuurder. Het maakt niet uit voor welke rijbewijscategorie en hoe oud u bent.

Hoe lang blijf ik beginnend bestuurder?

Iedereen van 18 jaar of ouder die voor het eerst zijn rijbewijs haalt, is voor de duur van 5 jaar beginnend bestuurder. Er is een uitzondering voor 16-jarigen en 17-jarigen. Voor hen is de termijn 7 jaar nadat zij hun eerste rijbewijs hebben gehaald. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat zij eerder, nog voordat zij 18 zijn geworden, een rijbewijs kunnen halen. De termijn blijft zo gelijk voor iedereen na het 18e jaar.

Wat als ik een nieuw rijbewijs haal voor een andere categorie?

In het geval u al een rijbewijs heeft voor bijvoorbeeld de auto en u haalt er een rijbewijs bij voor de motor, dan geldt de datum van afgifte van het eerste rijbewijs (dus voor de auto). Het motorrijbewijs wordt dus geen beginnersrijbewijs als u het rijbewijs voor de auto al langer dan vijf jaar heeft.

Gevolgen beginnersrijbewijs

Als u een beginnersrijbewijs heeft en u begaat een verkeersovertreding waarvoor u strafpunten kunt krijgen, dan krijgt u een strafpunt op uw rijbewijs. Dat kan alleen als u een strafbeschikking accepteert of als u veroordeeld wordt door de rechter. Sinds 1 oktober gelden er strengere regels voor het beginnersrijbewijs. Krijgt u binnen 5 jaar (of 7 jaar, als u uw eerste rijbewijs voor uw 18e heeft gehaald) 2 strafpunten (voor 1 oktober waren dit 3 punten) dan doet het Openbaar Ministerie hiervan mededeling aan het CBR. Het CBR kan uw beginnersrijbewijs vervolgens schorsen. Om het rijbewijs weer terug te krijgen, moet u een rijvaardigheidsonderzoek doen bij het CBR. Dat onderzoek kost geld en bestaat uit een theorietest en een praktijktest. Als die test niet goed uitpakt, kan het zo zijn dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard en u op nieuw examen moet doen.

Strengere normen rijden onder invloed voor beginnend bestuurder

Rijden onder invloed mag niet. Maar voor beginnend bestuurders geldt dat de normen bij rijden onder invloed van alcohol strenger zijn dan voor bestuurders met meer rijervaring. Het idee is dat ervaren bestuurders minder concentratie makkelijker compenseren door hun ervaring en routine. Een beginnend bestuurder mag niet meer van 88 ug/l (microgram alcohol per uitgeademde liter lucht) produceren. Voor ervaren bestuurders is die norm 220 ug/l.

Wat moet ik doen als ik verdacht wordt van rijden onder invloed?

Neem altijd contact op met een advocaat van ons kantoor als u verdacht wordt van rijden onder invloed. De controles die de politie uitvoert, moeten voldoen aan strenge normen, om ervoor te zorgen dat het testresultaat betrouwbaar is. Soms blijkt dat die regels onvoldoende worden nageleefd en dan leidt dat tot vrijspraak of een sepot. U doet er dus verstandig aan een advocaat te raadplegen omdat u wellicht strafpunten op uw beginnersrijbewijs bespaard blijven, omdat u bij een vrijspraak of sepot geen strafblad krijgt of omdat u uw rijbewijs meestal sneller terug krijgt. Wij bieden onze dienstverlening aan tegen een vaste prijs indien u dat wenst. Geen verrassingen achteraf dus. Twijfelt u nog? Bel dan. Een telefoontje kost niets!