Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bankmedewerker

beroepsaansprakelijkheid bankmedewerker

Sinds 2015 is het tuchtrecht ingevoerd in de bancaire sector. Banken zijn op basis van de Wet financieel toezicht (Wft) verplicht hun medewerkers de bankierseed te laten afleggen. Het schenden van die eed kan leiden tot tuchtrechtelijk ingrijpen. Als dat gebeurt, riskeert de bankmedewerker een beroepsverbod voor de duur van enkele jaren. Ook andere maatregelen zijn mogelijk zoals een geldboete, berisping of opleidingsverplichting. Daarnaast worden bankmedewerkers opgenomen in een voor aangesloten banken raadpleegbaar register.

bankmedewerker Meestal niet kwaadwillend

Wat opvalt is dat de meeste bankmedewerkers die in aanraking komen met het tuchtrecht niet bezig zijn met ‘de boel te flessen’. Ze zijn niet kwaadwillend. Het is meestal een kwestie van onhandig manoeuvreren. Het zijn vaak niet de topmensen van de bank, maar medewerkers die in aanraking komen met het tuchtrecht. Toch worden juist die bankmedewerkers streng ‘aangepakt’.

Beroepsverbod

Voorbeelden van zaken die een beroepsverbod kunnen opleveren zijn het raadplegen van klantgegevens terwijl daar geen zakelijke reden voor is. Een ander voorbeeld is het mailen van klantgegevens naar het privé mailadres. Hoewel het laatste natuurlijk een grotere kans met zich brengt dat klantgegevens ‘op straat’ komen te liggen, zijn de maatregelen fors. Maar al te vaak oordeelt de tuchtrechter dat een beroepsverbod voor langere tijd de enig juiste maatregel is.

Onwetendheid

Juist vanwege de impact die dit soort maatregelen kunnen hebben, maar ook vanwege de onwetendheid van medewerkers van banken over hetgeen hen te wachten staat als ze in een tuchtrechtprocedure belanden, zou het goed zijn als er door de werkgever een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zou worden afgesloten voor die medewerkers. Op dit moment zijn bankmedewerkers, ook die met een modaal salaris, aangewezen op dure advocatuurlijke hulp die vaak niet vergoed wordt. Als een bankmedewerker een fout maakt, ondergaat deze vaak zonder bijstand een verhoor door een interne onderzoekseenheid van de bank en wordt er een melding gedaan bij tuchtrecht banken. Pas als de brief van tuchtrecht banken op de mat valt, realiseert de bankmedewerker zich dat hij of zij rechtshulp moet inschakelen. Dat zou anders moeten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bankmedewerker

Wij pleiten daarom voor betere voorlichting door de banken. Bankmedewerkers moeten van tevoren weten wat er op het spel staat en hoe de bank zal reageren als ze onverhoopt een fout maken of (vermeend) handelen in strijd met de bankierseed of interne richtlijnen. Daarnaast zou er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten komen die de kosten voor rechtshulp voor de betreffende bankmedewerker dekt. De gevolgen voor de individuele medewerker kunnen immers levensgroot zijn. Een beroepsverbod leidt ertoe dat iemand zijn of haar inkomen verliest. Als dat terecht is, is dat misschien nog te billijken. Als het onterecht is omdat iemand niet de kans heeft gekregen om zich goed, met behulp van een gespecialiseerde advocaat, te verdedigen, is dat anders.

Contact

Hulp nodig van een gespecialiseerd advocaat bankentuchtrecht? Neem contact met ons op. Een eerste gesprek is gratis.