Blijf bij de feiten als je over de Panama Papers discussieert

Ons kantoor is niet blij met de manier waarop het debat over de Panama Papers wordt gevoerd. Wij zien dat de Panama Papers op dit moment worden aangegrepen om allemaal statements te maken. Mensen komen al met vergaande conclusies op basis van halve informatie. Het gaat om een ongelooflijke hoeveelheid gegevens die mondjesmaat bekend wordt. Toch menen veel mensen al conclusies te moeten trekken. Dat vinden wij een slechte zaak. Wij menen dat je pas een juridische kwalificatie moet geven als je alle relevante informatie hebt.

Strafbaar of moreel onwenselijk?

Zodra het over de trustsector gaat is het debat altijd verhit, waarbij zowel voor- als tegenstanders regelmatig uit de bocht vliegen. Het wordt nauwelijks geaccepteerd als je je niet expliciet bij één van die kampen schaart. En daar hebben wij als kantoor grote moeite mee. We kijken met grote belangstelling naar het onderwerp. Het is heel belangrijk om bij de feiten te blijven. Neem het onderscheid tussen wat strafbaar is en wat moreel onwenselijk is. In de discussie worden die twee zaken op één hoop gegooid. Hetzelfde geldt voor het debat over de vraag of Nederland wel of geen belastingparadijs is. Formeel is Nederland dat niet, bijvoorbeeld omdat Nederland geen geheimhouding garandeert.

Verklaring als bewijs

Als gespecialiseerd sanctierechtkantoor zijn wij zeer nauw bij het onderwerp betrokken. Juridisch spelen er rondom trustkantoren ook allerlei zaken waarvan veel mensen nauwelijks op de hoogte zijn. Als voorbeeld: Wat je in het bestuursstrafrecht ziet ten aanzien van trustkantoren, is dat vanaf 2009 met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) strafrechtelijke leerstukken zijn ingevloeid in het bestuursrecht. Dat klinkt  ingewikkeld, maar betekent kortgezegd dat de aansprakelijkheid is uitgebreid, terwijl de rechtsbescherming daar achteraan hobbelt. In het strafrecht staan allemaal vormen van bescherming in de wet, zoals de voorwaarde dat je voorafgaand aan een eerste verhoor een advocaat hebt gesproken. In het bestuursrecht heb je wel de cautie, maar als je geen advocaat hebt gesproken is dat jammer, en mag een verklaring alsnog voor het bewijs worden gebruikt.

Specialisten

Met onze specialistische kennis kunnen wij partijen die in de problemen dreigen te komen als gevolg van de Panama Papers gericht ondersteunen. Op het moment dat een strafrechtelijk onderzoek gaat lopen kunnen wij u bijstaan in het hele traject, tot aan een eventuele zitting of schikking. Bij onze werkwijze staat altijd het streven centraal om de impact zo klein mogelijk te maken. We proberen altijd of we kunnen schikken en zo kunnen voorkomen dat een zaak op zitting wordt gebracht. Onze rol zou ook kunnen zijn om mensen waarover schadelijke publicaties naar buiten worden gebracht te helpen bij het doen van aangifte. De reputatieschade is al enorm zodra iemand met naam en toenaam genoemd wordt.

Meer informatie?

Wil u meer informatie? Bel dan geheel vrijblijvend met Anne Marie de Koning. Zij helpt u graag verder.