Boete assimilatiebelichting

Heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de economische politierechter? Moet u verschijnen bij de meervoudige kamer of wordt u binnenkort verhoord door de (milieu) politie over het verkeerd toepassen van assimilatiebelichting? Bel dan met een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam advocaten.

Assimilatiebelichting

Wij hebben ervaring met zaken waarin telers worden verdacht van het niet of niet voldoende afschermen van het licht. Het Activiteitenbesluit milieubeheer (paragraaf 3.5.1) stelt eisen aan assimilatiebelichting. Het doel van de regels in het Activiteitenbesluit is om lichthinder voor omwonenden te voorkomen en duisternis en het donkere landschap te beschermen. Omliggende planten en dieren die in de buurt van de kassen leven, kunnen anders door de lichtvervuiling veranderen. De eisen uit het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op cyclische belichting, op stuurlicht, werkverlichting en terreinverlichting.

Lichtscherminstallatie

Kassen moeten aan de bovenkant, onder of bovenop het kassendek een lichtscherminstallatie hebben die ten minste 98% lichtuitstraling kan verminderen (artikel 3.56 lid 1 Activiteitenbesluit). Als u alleen overdag assimilatiebelichting toepast, dan hoeft u geen lichtscherminstallatie te hebben. Let op: u moet de reductie van 98% kunnen aantonen, bijvoorbeeld door productinformatie van de leverancier. Vraag daarom altijd om een certificaat van de lichtdichtheid van het scherm. Wilt u meer weten over de tijden dat u de lichtschermen moet gebruiken, bel dan met een van onze advocaten. De regels veranderen regelmatig, zodat we u graag conform de laatste stand van zaken informeren.

Afscherming zijgevels kas

De zijgevels van een kas moeten vanaf zonsondergang tot zonsopgang zodanig worden afgeschermd, dat de lichtuitstraling op ten hoogste 10 meter afstand met ten minste 95% gereduceerd wordt. Ook mogen de lampen niet te zien zijn buiten de inrichting. Dat is dus een andere eis dan de 10 meter-grens. Dit staat in artikel 3.59 Activiteitenbesluit. Voor een kas met een oppervlakte kleiner dan 2.500 m2 gelden deze eisen overigens pas vanaf 1 januari 2021. Tot die tijd gelden de eisen zoals in een bijlage bij het Besluit Landbouw genoemd.

Advocaat teler

Heeft u een advocaat nodig die u adviseert en helpt bij een verhoor of een zitting? Neem snel contact op. Een eerste gesprek kost u niets en wij kunnen u snel en goed adviseren.