Lijmen, harsen en kitten

inspectie SZW

Produceert u lijmen, harsen of kitten? Let dan op! Het komende jaar zal de Inspectie SZW inspecties uitvoeren bij producenten van lijmen, harsen en kitten (LHK producenten). Een ander aandachtspunt zijn groothandels van chemische producten. Er wordt gelet op overtreding van de regels waardoor medewerkers van uw bedrijf onvoldoende beschermd zijn tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Vierstappenmodel

Bij alle inspecties wordt steeds het zogenaamde ‘vierstappenmodel voor het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen’ gehanteerd:   

  1. inventariseren en verzamelen van gegevens;
  2. uitwerken en beoordelen van de risico’s;
  3. maatregelen en plan van aanpak en
  4. borging van de maatregelen.

Als een of meer van deze aspecten bij uw bedrijf niet op orde zijn, dan gaat de Inspectie SZW handhaven. Dat betekent dat er een boete door Inspectie SZW kan worden opgelegd.

Boetes door inspectie SZW voorkomen

Om te voorkomen dat uw bedrijf een boete krijgt, is het verstandig om in het Arbobeleid de juiste maatregelen op te nemen. Er bestaat een zogenaamde ‘zelfinspectietool gevaarlijke stoffen’. Die kunt u gebruiken om te controleren of u aan de Arborichtlijnen voldoet.

Boete door Inspectie SZW gekregen?

Krijgt u toch een boete? Raadpleeg dan zo snel mogelijk een advocaat van ons kantoor. Hoe eerder wij u kunnen bijstaand, hoe beter het is. Zo kunnen wij u adviseren over het al dan niet afleggen van een verklaring, over het meewerken aan getuigenverhoren etc. Bedenk dat een eenmaal afgelegde verklaring niet makkelijk meer te veranderen of te nuanceren is. In de meeste gevallen wordt uw eigen verklaring dan ook tegen u of uw bedrijf gebruikt.

Zienswijze of bezwaar

Als u een voornemen tot het opleggen van een boete hebt ontvangen, kunnen wij u helpen bij het indienen van een zienswijze. Ook is het mogelijk dat wij u helpen bij het maken van bezwaar of staan wij u bij in uw beroepszaak bij de Rechtbank. Wilt u meer weten? Bel dan vrijblijvend met een van onze advocaten.