Boetes en publicatie op basis van de WOB

De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State deed op 2 augustus 2017 uitspraak in een zaak waarin de publicatie van een asbestboete op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) werd aangevochten. De redenen zijn duidelijk. Als ondernemer wilt u niet als overtreder te boek staan, dat kan u immers klanten kosten.

Boetes en publicatie op basis van de WOB

Helaas heeft de Afdeling geoordeeld dat publicatie van boetes mag. De afdeling baseert zich op artikel 6, eerste lid, van de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen (de Beleidsregel) blijven de inspectiegegevens na plaatsing op de website vijf jaar na de datum waarop de inspectie heeft plaatsgevonden op de website van de Inspectie SZW toegankelijk. De Afdeling acht die Beleidsregel niet onredelijk. Ook op andere gebieden (denk bijvoorbeeld aan Wet Minimumloon) bestaat voor de Inspectie SZW de mogelijkheid om via de WOB boeterapporten of boetes te publiceren.

Publicatie tegenhouden

Kunt u daartegen iets ondernemen? Jazeker. Het is mogelijk om voordat tot publicatie op basis van de WOB wordt over gegaan, een zienswijze in te dienen. Eventueel kan daarna bezwaar worden gemaakt en een voorlopige voorziening worden gevraagd (bij de rechter) om publicatie tegen te houden. Ook kunt u, meestal via een advocaat, proberen om informeel overleg te plegen over die publicatie, de redenen daarvoor en of het effect dat beoogd wordt op een andere manier kan worden bereikt.

Voorbeeld

Als voorbeeld: onze advocaten hebben publicatie van een boeterapport op basis van de WOB niet helemaal tegen kunnen houden, maar de bedrijfsnamen en namen van aandeelhouders, directeuren, klanten en dergelijke werden geanonimiseerd. Met andere woorden: er vond weliswaar publicatie plaats, maar zonder dat daarin man en paard werden genoemd.

Reactie op boete

Een andere mogelijkheid die u heeft is om gebruik te maken van de mogelijkheid die sommige toezichthouders bieden om als het toch tot publicatie komt uw reactie te geven op de opgelegde boete. De Inspectie SZW biedt die mogelijkheid en uw reactie wordt dan ook openbaar gemaakt. De vraag is natuurlijk of u dat wilt, omdat u op die manier juist extra aandacht op de opgelegde boete vestigt. Dat kan dan negatief werken.

Publicatie termijn van 5  jaren

Normaal gesproken blijven publicaties 5 jaren op de website van een toezichthouder staan. U kunt een verzoek indienen om die termijn te bekorten. Als dat verzoek wordt afgewezen, kunt u in bezwaar en beroep. Let wel: een verzoek met die strekking moet goed gemotiveerd worden en wordt niet snel toegewezen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u hulp bij het aanvechten van een voorgenomen publicatie op basis van de WOB? Bel dan met een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam advocaten. Een inventariserend gesprek kost u niets!