Buitenlandse straf uitzitten in Nederland (WOTS en WETS)

Wat als u of een familielid van u in het buitenland is veroordeeld en daar vast zit? Kunt u dan de buitenlandse straf uitzitten in Nederland? En waarom zou u dat willen?

Strafoverdracht

In Nederland krijgen gedetineerden begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij. Als iemand in het buitenland vastzit, kan dat niet. Soms is het mogelijk om een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Dat heet strafoverdracht. De regels daarvoor zijn nog niet zo lang geleden gewijzigd. De nieuwe regeling voor landen binnen de EU heet de WETS. Voor alle andere landen geldt de WOTS (Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen). Deze is ook van toepassing voor EU-landen die de WETS (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties) nog niet hebben ingevoerd, zoals op dit moment bijvoorbeeld Duitsland (zie het landenoverzicht  (september 2014) voor de landen die de WETS hebben ingevoerd).

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland, opgelegd buiten EU

Zit u in een gevangenis buiten de EU? Dan moet u zelf een verzoek indienen om uw buitenlandse straf in Nederland uit te zitten. Dat moet meestal bij de directie van de gevangenis waar u verblijft. U kunt ook een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam vragen u hiermee te helpen. De werkwijze en regels zijn vastgelegd in de WOTS. Als u in Nederland komt, wordt de straf aangepast naar Nederlandse maatstaven.

Buitenlandse straf binnen EU opgelegd

Heeft u een gevangenisstraf binnen de Europese Unie gekregen? Ook dan kunt u uw buitenlandse straf uitzitten in Nederland, maar dan wordt de WETS toegepast. Het grootste verschil zit in de onveranderde voortzetting van de straf. Nederland past de straf dus niet aan.

WOTS en WETS

Wilt u uw buitenlandse straf uitzitten in Nederland, dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, zowel voor de WOTS als voor de WETS. Zo moet de straf definitief zijn en u moet veroordeeld zijn voor een strafbaar feit wat in Nederland ook strafbaar is. Het is belangrijk om contact op te nemen met een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam advocaten, omdat deze u kan informeren over de gevolgen van zo’n overdracht. U kunt bijvoorbeeld geconfronteerd worden met andere regels omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling, waardoor u langer vast zou kunnen zitten in Nederland dan in het buitenland. Wilt u meer informatie hierover? Bel dan met een advocaat van ons kantoor!