Corona: behandeling zaken door ons kantoor

De Corona crisis heeft inmiddels alle sectoren bereikt. Ook het juridische werk ziet er anders uit. Wij werken even hard en goed als in ‘normale’ tijden door aan uw zaken. Wel hebben we het contact met cliënten anders ingericht:

Communicatie mogelijkheden

Zo beperken wij zoveel mogelijk fysieke contacten. Daar waar dit niet vermeden kan worden, zullen we een afstand van 1,5 meter in acht nemen. Ook wordt met u de mogelijkheid besproken om bijvoorbeeld via Face Time of Skype te overleggen over uw zaak. Voor zover dat niet mogelijk lijkt, kan er ook telefonisch overlegd worden. Onze telefoonnummers zijn aangemeld als geheimhouder telefoon, zodat deze niet afgeluisterd mogen worden. Vertrouwelijke gesprekken blijven dus mogelijk.

Corona beleid Rechtbanken

Ook de Rechtbanken hebben een eigen Corona beleid. De Rechtbanken zijn gesloten en behandelen alleen nog urgente zaken. Dat houdt in dat zaken dus aangehouden worden en dat waar strikt noodzakelijk rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videoconference of tele(fonisch) horen.

Andere afdoeningsmogelijkheden

Dit gaat ongetwijfeld tot vertragingen leiden. Daar kunnen wij niet zoveel aan doen. Waar mogelijk proberen wij andere manieren van afdoening van uw zaak te bepleiten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we zullen vragen om afdoening met inachtneming van een schriftelijk standpunt of dat er in plaats van een zitting bij de Rechtbank een strafbeschikking wordt uitgevaardigd of een zaak wordt geseponeerd.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de behandeling van uw zaak, bel dan gerust met uw advocaat.