Dagvaarding Politierechter

Help! Ik heb een dagvaarding Politierechter ontvangen en ik moet volgende week al voor de rechter verschijnen. Wat moet ik doen?

Advies

Allereerst: rustig blijven. Daarna moet u Sennef de Koning van Eenennaam advocaten bellen. Waarom? Wij gaan samen met u de verdediging voeren. In alle rust. We gaan eerst met u praten. Dat kan op korte termijn, zeker nog voor die zittingsdatum. Vervolgens vragen we, indien nodig, uitstel aan (aanhouding) van de zitting. De dagvaarding Politierechter is wel dwingend, maar als we goede redenen aanvoeren (en aan kunnen voeren) voor een aanhouding, zal dat meestal wel worden toegestaan.

Samen optrekken

We vragen vervolgens het dossier op. U krijgt daarvan een kopie. Na bestudering daarvan, bespreken we alle opties die er zijn om u te verdedigen. Van getuigenverhoren tot inzet van deskundigen of door onderbouwing van uw verweer door middel van stukken. Vervolgens maken wij voor u een pleidooi. Op schrift. Met daarin verwerkt de laatste jurisprudentie (eerdere uitspraken van rechters in vergelijkbare zaken), met daarin verwerkt uw verhaal, met een duidelijke conclusie die we vooraf hebben besproken.

Nieuwe dagvaarding politierechter

Uiteindelijk volgt dan de dag van de zitting. De nieuwe dagvaarding Politierechter of oproep voor de zitting zult u dan hebben ontvangen. Wij gaan met u mee en zorgen ervoor dat u zich gesteund voelt, dat er iemand met u mee gaat die er alleen voor u is, dat u weet wat er op zo’n zitting gaat gebeuren. Wij zorgen ervoor dat u weet welke vragen u kunt verwachten en vertellen u hoe een zitting in zijn werk gaat.

Hoger beroep of niet?

Na afloop van de zitting doet een Politierechter in de regel direct uitspraak. U weet dan direct waar u aan toe bent. Samen bespreken we dan nog het resultaat. Is het goed? Is het juist teleurstellend? Gaan we in hoger beroep of niet? Alle scenario’s bespreken we samen. U wordt geadviseerd wat te doen en uiteindelijk kunt zo, goed geïnformeerd, de juiste beslissing nemen.

Kosten

Goedkoop zijn we niet. Ons uurtarief varieert van € 150,- (jongere medewerker) tot € 250,- (partner/ervaren medewerker) per uur exclusief BTW. Maar daar krijgt u wel wat voor! Wij maken gebruik van kennissystemen die ons in staat stellen in uw zaak de juiste jurisprudentie snel op te zoeken. We maken gebruik van handboeken van vooraanstaande hoogleraren, van mensen met autoriteit. Dat doen we om de rechter op die manier, met onderbouwing van onze visie, te overtuigen. Te overtuigen om u als cliënt geen straf of een mildere straf te geven. Vaak slagen we daarin en dat maakt verschil. We gaan voor bovengemiddelde kwaliteit.

Toevoeging of gesubsidieerde rechtsbijstand

Maar ook als u niet in staat bent om ons te betalen, bieden wij u rechtshulp. Gewoon omdat we vinden dat iedereen recht heeft op goede rechtshulp en omdat wij vinden dat er geen klassejustitie mag ontstaan. U kunt in dat geval bij ons terecht op basis van een toevoeging. U kunt zelf nagaan of u daarvoor in aanmerking komt op www.rechtsbijstand.nl. Let op: betalen is het uitgangspunt. Maar als het niet anders kan, helpen wij u toch!

Contact

U kunt ons altijd direct bereiken via onze mobiele telefoonnummers die bij alle afzonderlijke advocaten staan genoemd of natuurlijk via het kantoornummer: 070-3151010.