EVOA

Wilt u afvalstoffen exporteren of importeren? Dan krijgt u te maken met EVOA, de EG-verordening betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EG. Problemen met EVOA, de procedures of het aanvragen van toestemming kunnen u veel tijd en geld kosten.

EVOA advocaten

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in EVOA, al haar facetten en procedures. Wacht niet, maar neem direct contact op met SKE Advocaten via 070 3151010.

nieuwe EVOA regels 2024

In 2024 zijn er weer een aantal nieuwe EVOA regels goedgekeurd. Deze treden op 20 mei 2024 in werking. Met ingang van 21 mei 2026 is de Verordening van toepassing.  Er zijn enkele voorschriften uitgezonder (zie artikel 86, lid 3, van Verordening 2024/1157).

Doel nieuwe regels

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat er minder schadelijke afvalstoffen naar landen buiten de EU worden overgebracht. De procedures voor de overbrenging van afvalstoffen moeten hierdoor beter aansluiten bij de doelstellingen van de circulaire economie en klimaatneutraliteit. Tot slot moet het gebruik van elektronische indiening en informatie-uitwisseling ertoe leiden dat dit gemakkelijker wordt.

Verbod

De overbrenging van bepaalde afvalstoffen binnen de EU wordt verboden. Alleen als er toestemming is volgens de strikte procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming (de zogenaamde PIC-procedure), mag er alsnog worden overgebracht.

Een ander nieuw element is dat de uitvoer van ongevaarlijk kunststofafval naar niet-OESO-landen wordt verboden. Alleen als een land voldoet aan strenge regels voor afvalbeheer kunnen zij alsnog dit soort afvalstoffen in ontvangst nemen. Dan moet de Europese Commissie wel positief hierover oordelen.

Groene lijst verandert niet

Voor de zogenaamde ‘groene lijst afvalstoffen’ blijft de minder strenge procedure van de algemene informatieverplichtingen van toepassing. Daar verandert dus niets aan.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bel dan met een van onze advocaten. Een eerste gesprek kost u niets en levert u wel iets op!