Forse straffen geëist overtreding Arbeidsomstandighedenwet

Het Functioneel Parket heeft op 17 februari 2017 voor de rechtbank te Zwolle een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar en een werkstraf van 240 uur geëist tegen de directeur van een bedrijf dat zich onder meer bezig houdt met het reinigen van mestsilo’s en dat betrokken was bij een ernstig ongeval in een mestsilo in Makkinga. Bij het ongeval vielen 3 doden en een zwaar gewonde. Tegen het bedrijf eist het Openbaar Ministerie (OM) een geldboete van 100.000 euro. Zij zijn vervolgd voor het niet naleven van een aantal bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet.

Advocaat arbeidsomstandighedenwet

Heeft u ook een probleem met het OM? Bent u verdachte van overtreding van de arbeidsomstandighedenwet? Roep dan de hulp in van een gespecialiseerd advocaat. Anne Marie de Koning heeft ervaring met dit soort zaken. Zij dient u graag van advies. Bel voor een eerste gesprek. Dat kost u niets!

Informatie arbowet

Meer nieuws en voorbeelden van arbeidsomstandigheden en zaken die daaruit voortvloeien vindt u op de website van de Rijksoverheid. De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg de Arbowet) is een wet die regels geeft voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten (veroorzaakt door het werk) te .De Arbowet is een zogenaamde ‘kaderwet.’ Dat betekent dat hierin geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen en richtlijnen betreffende het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. De Arbowetgeving is terug te vinden in diverse regelingen:

1. de Arbeidsomstandighedenwet
2. het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
3. de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) en
4. de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels)

Wilt u meer weten? Hebt u een concrete vraag? Stel ons gerust een vraag. Dat kan via het contactformulier of via e-mail of telefoon.