Fraude met invoerrechten

Fraude met invoerrechten, fraude met hypotheken of fraude met uitkeringen. Het zijn voorbeelden van de diverse fraudezaken die wij als specialisten in het strafrecht behandelen.

Fraude met invoerrechten

Als voorbeeld (persbericht van het OM) van een zaak waarin recent (april 2015) onderzoek is verricht kan de volgende zaak dienen: een transportbedrijf zou melkpermeaat als weipermeaat bij de douane hebben aangegeven bij import vanuit Zwitserland en zou hiermee te weinig invoerrechten hebben afgedragen. Dat onderzoek naar fraude met invoerrechten is gestart naar aanleiding van een verzoek vanuit de EU aan de lidstaten om te onderzoeken of in de eigen lidstaat melkpermeaat is ingevoerd terwijl op de invoeraangiften weipermeaat is aangegeven. De vraag is natuurlijk of het in dit geval fraude betreft of dat er andere verklaringen zijn voor mogelijke verschillen in aangiftes.

Fraudezaak

Vaak meent het Openbaar Ministerie (OM) dat er iets mis is, terwijl er door vergissingen, door onduidelijke regels of door onjuiste voorlichting fouten worden gemaakt die niet (altijd) verwijtbaar zijn. Zeker bij de export of import van goederen komt dit door onduidelijke regels met enige regelmaat voor. Als u verdachte bent in een fraudezaak, raadpleeg dan altijd een fraudespecialist en laat u niet verleiden tot het afleggen van een verklaring zonder bijstand van een advocaat.

Verklaring afleggen?

Een eenmaal afgelegde verklaring kan grote consequenties hebben. De Rechter zal u in een later stadium confronteren met verklaringen die u bij de politie of de FIOD hebt afgelegd, terwijl die soms onvoldoende genuanceerd zijn. Toch wordt u dan aan zo’n verklaring ‘gehouden’ en baseert men daarop vervolgens een veroordelend vonnis. Voorzichtigheid is dus geboden!

Advies en kosten

Wilt u nader advies? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan voor een kennismakingsgesprek. Dat kost niet en u wordt goed geïnformeerd over wat wij voor u kunnen doen en wat dat kost. Goede rechtshulp is essentieel om bijvoorbeeld gevangenisstraf te voorkomen. Ook in fraudezaken wordt steeds strenger gestraft en wij weten precies hoe wij het beste resultaat voor u kunnen behalen. Dus aarzel niet: bel Sennef de Koning van Eenennaam advocaten.