Hoge gevangenisstraffen voor PGB fraude

De intensievere aanpak van PGB fraude heeft effect, zo blijkt uit het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (bron: bijzonderstrafrecht.nl). Enkele van de vele berichten op internet geven het treffend weer:

  • – Gevangenisstraf geëist voor PGB fraude met schaar en lijm.
    De verdachte heeft voor circa € 230.834,87 onterecht PBG budget ontvangen. De officier van justitie eist een gevangenisstraf voor de duur van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.
  • – Doorzoekingen en aanhoudingen in onderzoek naar PGB fraude.
    In deze zaak zijn drie verdachten aangehouden op verdenking van stelselmatige fraude met PGB budgetten. Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus waarbij de zorgverzekeraar aangifte heeft gedaan. Deze zorgbureaus leverden vermoedelijk minder zorg dan verantwoord werd of leverden géén zorg.

Fraude met PGB ondermijnt de verzorgingsstaat en wordt daarom door justitie serieus aangepakt. Het PGB budget is enkel en alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken.

PGB fraude-meldpunten

Wist u dat er ook meldpunten voor PGB fraude bestaan? Bijvoorbeeld https://www.pgb-meldpunt.nl/. Daar kan mogelijke fraude met PGB’s anoniem worden gemeld. Dat kan door, maar ook tegen u gebeuren. Melden kan van zaken als: heeft de zorgverlener wel de juiste en afgesproken zorg geleverd aan een PGB budgethouder, is er juist gefactureerd, is de toekenning van een PGB budget juist et cetera.

Meldingen worden in de regel erg serieus nagetrokken en vaak opgevolgd door strafrechtelijk onderzoek door politie en/of specialistenteams. Regelmatig gaat het om veel ‘belastinggeld’ en dat maakt dat de bestrijding van PGB-fraude een ‘hot item’ is voor de politiek en dus justitie.

Er staan hoge gevangenisstraffen op fraude met PGB budgetten. Ten onrechte gedeclareerd geld kan worden terug geëist door middel van een zogeheten ‘ontnemingsvordering’.

Verdacht van PGB fraude, wat nu?

Wordt u verdacht van fraude met betrekking tot PGB of wordt er een onderzoek gedaan? Noem de naam van 1 van onze advocaten en wij komen gratis bijstand verlenen op het politiebureau. Voorafgaand aan een verhoor kunt u ons altijd bellen om uw procespositie te bepalen. Onderneem niets en geef geen antwoord in een verhoor totdat u een strafrecht-specialist heeft gesproken.

Soms is het mogelijk om uw zaak te laten seponeren of om uw zaak te schikken. Als dat niet lukt, gaan we met u bespreken hoe we vervolgens tot een vrijspraak of een ander goed resultaat kunnen komen.
Wilt u meer weten? Bel dan met Anne Marie de Koning. Zij is dé fraude specialist van ons kantoor. Mocht zij niet aanwezig zijn, dan kunnen onze andere advocaten u prima verder helpen. Lees hier meer over PGB fraude.