Inspectie SZW gaat strenger toezien op RI&E

Steeds meer werknemers worden slachtoffer van een arbeidsongeval. Zo blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019. Vorig jaar overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk. In 2018 waren dat er 71. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de bouw. Maar ook in de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector vielen veel slachtoffers.

Statistieken

Vooral bij kleine bedrijven (minder dat tien werknemers) vielen tussen 2015 en 2019 gemiddeld genomen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen. Per honderdduizend werknemers waren gemiddeld 67 mensen betrokken bij een arbeidsongeval bij deze kleine bedrijven. Bij middelgrote bedrijven (10 tot 100 werknemers) en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 45 en 10 personen per honderdduizend werknemers. Jongeren zijn relatief vaak het slachtoffer van ongelukken tijdens het werk, net als werknemers van 55 jaar en ouder. Werknemers tussen de 25 en 34 jaar zijn het minst vaak betrokken bij een ernstig ongeval.

Strenger handhaven RI&E

De Inspectie SZW gaat strenger toezien op preventie en handhaving. Op dit moment heeft minder dan de helft van de bedrijven in Nederland een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt. Vooral bij kleine bedrijven ontbreekt deze. De RI&E is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle bedrijven met personeel. De Inspectie SZW gaat daarom dit jaar (2020) strenger handhaven, vooral in de sectoren waar de risico’s zitten. Dat betekent dat als geen RI&E getoond kan worden, een boete volgt. Ook kan een boete volgen als de RI&E niet actueel, niet compleet of niet getoetst is. het ontbreken van de RI&E kan een boete van € 4.500 betekenen. Ook de boete voor het ontbreken van een plan van aanpak is fors: € 3.000,-

Bezwaar tegen boete Inspectie SZW

De beleidsregels zijn ingewikkeld. Krijgt u een boete opgelegd, dan is het goed om deze te laten toetsen door één van onze advocaten. Dat kan tegen een vast tarief. Tevens kan dan een kansinschatting worden gemaakt van de mogelijkheden om geslaagd bezwaar tegen de boete aan te tekenen. Krijgt u een boete van de Inspectie SZW? Neem dan direct contact op. Een eerste telefonisch advies kost u niets en is geheel vrijblijvend.