Inval ACM

In december 2015 heeft de ACM een brochure uitgebracht waarin staat wat er gebeurt als de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij uw onderneming op bezoek komt. De wet bepaalt dat de ACM onderzoek mag doen bij uw bedrijf om te kijken of u zich aan de regels houdt. De ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Een onderzoek van de ACM kan een inval door de ACM inhouden. Dat gebeurt eigenlijk alleen in gevallen waarin er een serieuze verdenking is dat u zich niet aan de mededingingsregels houdt. Bovendien zal een inval ACM met name in ernstige gevallen plaatsvinden. De ACM kan bij een bedrijfsbezoek gegevens verzamelen of vragen stellen aan u of uw werknemers. Dat heet een bedrijfsbezoek, maar vanwege het plotselinge karakter noemen wij het een inval ACM. Is er op dit moment een inval ACM gaande? Bel dan met 06 22968647 of 06 24228592. Kunt u daar niemand bereiken? Bel dan het centrale nummer van ons kantoor: 070 3151010. Dit  nummer geldt zowel voor de vestiging in Rotterdam als in Den Haag.

Wat is er precies verboden?

De meest voorkomende voorbeelden zijn:

• Afspraken over het toewijzen van klanten;
• Afspraken over productiebeperking;
• Distributie-overeenkomsten tussen leveranciers en detailhandelaars waarbij de prijs in de winkel wordt voorgeschreven door de leverancier;
• Markten verdelen;
• Prijsafspraken.

Kort gezegd zijn alle afspraken en uitwisseling van informatie tussen u en uw concurrenten verboden die uw strategische zekerheid op de markt vergroten. Deze kunnen worden gezien als concurrentiebeperking. Dat kan ook zijn dat u onrealistisch lage prijzen hanteert om zo concurrenten van de markt te drukken of dat u juist onredelijk hoge prijzen hanteert omdat u een bepaalde machtspositie heeft.

Inval ACM

De brochure van de ACM bevat nuttige informatie. Zo vindt u informatie over het verloop van een inval ACM en wat uw rechten en plichten zijn bij een inval ACM. De ACM heeft vergaande bevoegdheden. In beginsel mogen zij alle plaatsen betreden, zakelijke administratie inzien en kopiëren en verklaringen afnemen/vragen stellen. De ACM mag zelfs privéwoningen bezoeken. Daarvoor is wel toestemming nodig van de bewoner of een machtiging van de Rechter-Commissaris.

Medewerkingsplicht

In de brochure van de ACM staat dat u een medewerkingsplicht heeft. Dat klopt. Maar die medewerkingsplicht is niet onbegrensd. De ACM mag alleen van haar bevoegdheden gebruik maken voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van haar taak. Privé-informatie en/of correspondentie tussen de onderneming en haar advocaat mag niet worden ingezien of gekopieerd. Verder heeft u zelf en ook namens uw bedrijf zwijgrecht. Ook uw werknemers (de werknemers van uw bedrijf) hebben zwijgrecht. Dat betekent dat zij geen vragen hoeven te beantwoorden waarmee zij zichzelf of hun werkgever kunnen schaden. Dat betekent dat u en uw werknemers van dit recht gebruik moeten maken, zeker als er geen rechtskundige hulp aanwezig is.

Advocaat inval ACM

Overigens is het sowieso onverstandig om geen juridische hulp in te schakelen. U en uw onderneming lopen namelijk grote risico’s. De boetes die de ACM kan opleggen zijn aanzienlijk. Een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam advocaten kan u helpen om uw rechten te waarborgen en waar mogelijk een boete te voorkomen.

Eerste hulp bij invallen

Wij bieden een Eerste Hulp bij invallen aan (EHBI), welke hier te downloaden is. Wilt u uw personeel nog beter voorbereiden? Dan kunnen wij ook een training verzorgen waarbij de praktijk van een inval aan de orde komt en waarbij vragen kunnen worden gesteld door uw personeel. Wij kunnen uw personeel dan instrueren over hun rechten en plichten. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook adviseren tijdens een inval en komen wij u direct bijstand bieden vanuit onze kantoren in Rotterdam of Den Haag.