Klachten door corona

Tragische situaties thuiszorg: ‘Hulp zonder overleg stopgezet‘ kopte de Telegraaf op 17 april 2020. ‘Sterfte onder bewoners verpleeghuizen en instellingen bijna verdubbeld‘. En: ‘Niet-coronazorg ligt plat: ‘Er wacht ons een grote ramp met verborgen doden’‘ Zomaar een aantal nieuwsberichten uit willekeurige media die duidelijk maken dat er keuzes gemaakt worden in de zorg. Keuzes die ook gemaakt moeten worden. Maar de vraag is natuurlijk of die keuzes op de juiste manier gemaakt zijn. En of de patiënt of zijn of haar nabestaanden het daar ook mee eens zijn.

Klachten door corona

De vragen die u tegenkomt: wie behandelt u, zorgverlener, wel en wie niet? Wie krijgt een plek op de intensive care en wie niet? Wie krijgt thuiszorg en wie niet? Hoe bepaalt u dat en bent u dan (tuchtrechtelijk) goed bezig? Maakt u als bestuurder van uw verpleeghuis wel de juiste keuzes? Heeft u voldoende gedaan om uw personeel te beschermen? Heeft u vastgelegd wat u heeft gedaan en wat niet en waarom niet? Als de patiënt of zijn of haar nabestaande het niet eens is met de gemaakte keuzes, liggen ‘klachten door corona’ op de loer. Uw ziekenhuis of zorginstelling kan te maken krijgen met klachten die weerlegd moeten worden. Want het was crisis en u handelde volgens de professionele standaard. Toch?

Klacht tegen zorgverlener of zorginstelling

Wij verwachten dat in de loop van de komende maanden zichtbaar zal worden of patiënten of nabestaanden begrip hebben voor de situatie waarin u als zorgverlener of zorginstelling verkeert. Als dat niet zo is, kan dat leiden tot klachten omdat u als zorgverlener of zorginstelling wordt verweten dat u te snel de keuze heeft gemaakt om geen zorg te verlenen. Of dat achteraf bezien de juridische toets van kritiek kan doorstaan, is dan de vraag.

Verweer

Er is geen pasklaar antwoord op die vraag, maar wij kunnen wel richting geven. In een situatie waarin, zoals nu, er sprake is van uitermate bijzondere omstandigheden, kunnen die van invloed zijn op de beslissing van de tuchtcolleges of een klachtencommissie. U moet dan zorgen voor een uitermate goed onderbouwd verweer, waarbij duidelijk wordt aangegeven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, waarop die keuzes gebaseerd zijn en u moet alles zoveel mogelijk onderbouwen door middel van uw dossier.

Beleid of draaiboek

Het is goed als u zich dan kunt baseren op een draaiboek, op beleid, speciaal geschreven voor deze pandemie. Daar kunt u op terugvallen en u kunt daarmee zorgen voor eenduidig gemaakte keuzes bij de vraag wie u wel en wie u geen zorg verleent.

Advocaat zorginstelling

Heeft u hier een vraag over? Of denkt u dat er misschien een klacht tegen u of uw organisatie wordt ingediend? Wacht dan niet langer en neem contact met ons op. Onze zorgadvocaten kunnen u dan in een vroegtijdig stadium van advies voorzien. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Daar hoeft u het dus niet voor te laten.