Marktmisbruik, handel met voorwetenschap

Verdenkingen van gebruik van voorwetenschap of marktmanipulatie wilt u voor zijn. Uw onderneming kan schade leiden door vette krantenkoppen en daardoor reputatieschade oplopen. Denk aan de recente LIBOR affaire. Toch gebeurt het dat ondernemingen op de korrel worden genomen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of het openbaar ministerie (OM). Vanaf 3 juli 2016 geldt de MAR (market abuse regulation), een Europese verordening inzake marktmisbruik.

Marktmisbruik

Het doel van de regels omtrent marktmisbruik is dat deze bij moeten dragen aan economische groei en welvaart door de integriteit van de financiële markten te verhogen, het vertrouwen van beleggers te verzekeren door ervoor te zorgen dat iedereen op voet van gelijkheid verkeert en dus beschermd wordt tegen ongeoorloofd gebruik van voorwetenschap.

De belangrijkste instrumenten zijn:

  • de openbaarmakingsplicht (een gebodsbepaling), waarbij koersgevoelige informatie openbaar moet worden gemaakt;
  • een transactieverbod (verbod op gebruik van voorwetenschap);
  • een mededelings- en aanbevelingsverbod (en
  • een verbod tot marktmanipulatie.

Openbaarmakingsplicht

De openbaarmakingsplicht geldt voor informatie die concreet is, niet openbaar is en die rechtstreeks betrekking heeft op de uitgevende instelling. Voorts zou openbaarmaking een significante invloed kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten.

Vragen die hierbij spelen zijn: wanneer is informatie concreet? Of wanneer heeft de informatie rechtstreeks betrekking op de uitgevende instelling? Geldt dat bijvoorbeeld ook als iemand anders iets over uw onderneming zegt? Bijvoorbeeld een analist? En wanneer is informatie al openbaar gemaakt? Als bezuinigingen zijn aangekondigd, maar ze worden niet helemaal waargemaakt, moet er dan opnieuw worden gepubliceerd? En wanneer is informatie van significante invloed op de koers? Het zijn allemaal vragen waarbij u zich kunt laten adviseren door een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten.

Transactieverbod, verbod ‘frontrunning’

Het transactieverbod geldt voor ‘frontrunning’, het snel inleggen omdat u verwacht dat de koers van een aandeel gaat stijgen omdat u weet dat iemand een enorme order gaat inleggen. Maar het transactievebod geldt ook voor het intrekken van orders. Met andere woorden: handel met voorwetenschap kan ook inhouden dat u bespaart door snel een order in te trekken omdat u over informatie beschikt die anderen niet hebben. Dat is dus niet toegestaan. Dit verbod geldt in ieder geval voor ‘insiders’, maar ook voor iedere persoon die weet of zou moeten weten dat hij/zij over voorwetenschap beschikt. Bij ‘insiders’ is het bewijs voor het OM doorgaans makkelijk te leveren (er geldt een bewijsvermoeden). Bij de andere groep personen moet het OM bewijzen dat hij/zij beschikte over voorwetenschap. Daar wordt de lat dus hoger gelegd.

Beleggingsaanbevelingen

Een beleggingsaanbeveling mag alleen als er objectief informatie wordt verstrekt, als belangenverstrengeling wordt medegedeeld en als de identiteit en functie van degene die informatie verstrekt wordt kenbaar gemaakt. Dat betekent dus dat het doen van beleggingsaanbevelingen aan inhoudelijke en transparantie vereisten is gebonden.

Marktmanipulatie

Marktmanipulatie is het geven van onjuiste of misleidende signalen waardoor de koers of de prijs op een abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht. Ook dat is verboden. Daarbij is alleen het verspreiden van informatie al voldoende om strafbaar te zijn. Ook hier geldt dat u bij een verdenking hiervan een goede advocaat nodig heeft, die uw belangen behartigt.

Sanctierecht: samenloop van straf- en bestuursrecht

Het strafrecht en de bestuurlijke handhaving lopen hier namelijk vaak samen op. Veel bepalingen zijn zowel via het bestuursrecht als via het strafrecht aan te pakken. Advies en hulp van een advocaat kan hierbij van levensbelang zijn voor uw onderneming. Bijvoorbeeld bij de bepaling van een strategie of het gewenst is om een strafrechtelijk handhavingstraject in te gaan of juist niet. Zonder dat een advocaat daarover kan beslissen, kan hij of zij wel sturend optreden. Dat moet dan wel in een vroeg stadium gebeuren.

Sanctierechtadvocaat

Boetes in het bestuursrecht zijn afschrikwekkend hoog te noemen, waarbij nu ook (op grond van artikel 1:82 Wft) een boete van 10% van de netto omzet (!) van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarin een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. In het strafrecht geldt een verhoogde maximum gevangenisstraf van 6 jaren. Al met al dus redenen genoeg om ervoor te zorgen dat u deskundige rechtsbijstand krijgt. Wij zijn deskundig op dit gebied. Voor advies kunt u ons altijd bellen.