Nieuwe Wet Bibob in werking

Op 1 augustus 2020 is de nieuwe Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. Op dezelfde datum is ook een wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in werking getreden. Beide regelingen zorgen ervoor dat gemeenten, provincies en het Rijk nog beter hun eigen Bibob-onderzoek kunnen doen.

Schending van privacy

Zo kunnen gemeenten, provincies en het Rijk voortaan de justitiële antecedenten nagaan van personen die achter de schermen feitelijke zeggenschap hebben over degene die de vergunning heeft aangevraagd. Dat gaat dus heel erg ver. Volgens de wetgever kan zo makkelijker worden voorkomen dat naast criminelen, hun stromannen misbruik maken van dienstverlening door de overheid. Ook zakelijke relaties van de wederpartij van de overheid bij een vastgoedtransactie of overheidsopdracht kunnen op deze manier worden gecontroleerd. Tot nu toe konden alleen justitiële gegevens worden verstrekt over de wederpartij van de overheid. Dat was meestal de aanvrager van een vergunning. Er kon geen informatie over zakelijke relaties van de wederpartij worden gevraagd. Dat is nu dus veranderd en daarmee wordt de schending van privacy vergroot.

Andere vernieuwingen

Een andere vernieuwing is dat het Bibob-onderzoek wordt uitgebreid naar alle overheidsopdrachten. Het Bibob-onderzoek beperkt zich onder de nieuwe Wet Bibob niet langer tot de sectoren bouw, ICT en milieu. Verder wordt Bibob-onderzoek uitgebreid naar vastgoedtransacties in het geval van overdracht van erfpacht, mits de gemeente een toestemmingsvereiste voor die overdracht heeft bedongen. Daarnaast regelt de wetswijziging diverse andere bevoegdheden om de nieuwe Wet Bibob effectiever toe te passen. Zo kan het Landelijk Bureau Bibob provincies, gemeentes of andere overheidsinstanties tippen de nieuwe Wet Bibob toe te passen als het Landelijk Bureau informatie heeft over strafbare feiten die relevant kan zijn voor die overheidsinstanties.

Volgende wijziging

De nieuwe Wet Bibob is net in werking getreden, maar er wordt al weer gewerkt aan een volgende wijziging van de Wet Bibob. Deze moet de uitwisseling van informatie vergemakkelijken tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen, en tussen bestuursorganen onderling.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wet Bibob? Neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij helpen u graag verder. Een eerste gesprek kost u niets.