Overtreding Wet Personenvervoer

Overtredingen van de wet personenvervoer 2000 (wp2000) worden vervolgd en streng bestraft. Er zijn hoge geldboetes mogelijk en het kan zelfs zo zijn dat uw onderneming wordt stilgelegd. Zeker als er al eerder overtredingen van de wet personenvervoer zijn geconstateerd, wordt de boete voor uw onderneming in het algemeen met de helft verhoogd of soms zelfs verdubbeld!

Overtreding Wet Personenvervoer beboet

Heeft u dus een bus- of taxi-onderneming, dan loont het om u goed te laten adviseren of u wel volgens de eisen van de wet personenvervoer werkt. Ook als u al een boete heeft ontvangen, kunnen wij u nader adviseren. Overtredingen die beboet worden zijn onder meer het verrichten van openbaar of besloten busvervoer zonder vergunning, het verrichten van taxi-vervoer zonder vergunning (boetebedrag van € 4400,-), of het verrichten van vervoer zonder een kopie van de vergunning het uw bus of taxi aanwezig te hebben (€ 360,-).

Maar u mag die vergunning ook niet aan iemand anders ter beschikking stellen (al dan niet tegen betaling). Dat levert een boete op van € 4400,- Ook is het voor busvervoer verplicht om een klachtenregeling kenbaar te maken en ook moet uw chauffeur een geneeskundige verklaring bij zich hebben als hij een bus bestuurt. Zo zijn er nog veel meer verplichtingen waaraan u moet voldoen en die bij overtreding strafbaar zijn.

Strafbeschikking of rechter?

De hiervoor genoemde bedragen zijn richtlijnen van het OM en deze boetes worden vaak bij strafbeschikking opgelegd. U moet dan zelf actie ondernemen om deze boetes aan te vechten door binnen twee weken verzet aan te tekenen. Of dat zinvol is, kunt u gratis navragen bij één van onze advocaten. In het algemeen geldt dat de officier van Justitie snel uw schuld aanneemt en vaststelt, soms ook zonder toereikend bewijs. Daarnaast geldt dat een rechter in veel gevallen milder straft. En het argument dat u of uw onderneming geen strafblad zou krijgen als u een strafbeschikking accepteert gaat niet op. Het is een vaststelling van schuld en het wordt ook vastgelegd. Raadpleeg daarom altijd een sanctierecht advocaat. U kunt immers last krijgen met het verkrijgen van vergunningen of een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Reden genoeg om u goed te laten adviseren door een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten.