PGB fraude gedetineerden

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW doet onderzoek naar een stichting in Emmen die vermoedelijk heeft gefraudeerd met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Zo zou er zorg zijn gefactureerd terwijl de betreffende cliënten in detentie zaten. Bij de doorzoeking van zes locaties in Drenthe is beslag gelegd op tien (geladen) vuurwapens en munitie. Daarnaast zijn waardevolle goederen beslagen, zodat bij een veroordeling het geld terug kan naar de Staat.

PGB fraude

De stichting in Emmen verleent zorg aan cliënten op basis van een PGB. De stichting die nu onderzocht wordt, biedt ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en woonruimte aan cliënten met een psychiatrisch verleden, een verstandelijke beperking en in sommige gevallen gaat het om ex-gedetineerden. Het vermoeden is dat de stichting een hoger bedrag aan PGB’s heeft gedeclareerd dan in werkelijkheid aan zorg is geleverd. Zo zouden er onder andere PGB-gelden gedeclareerd zijn voor cliënten die geen zorg meer ontvingen, omdat zij tijdelijk gedetineerd waren. Daarnaast zouden er gelden worden witgewassen. Het bedrag aan nadeel van de vermoedelijke fraude is onderwerp van onderzoek, maar wordt geschat op enkele honderdduizenden euro’s.

Beslag administratie

De recherche Zorgfraude doorzocht een locatie in Assen waar cliënten van de stichting verblijven. Hier is administratie in beslag genomen. Ook hebben doorzoekingen plaatsgevonden in de woning dan wel verblijfplaats van de twee bestuursleden van de stichting. Dat was in de gemeente Emmen (2x) en Borger-Odoorn (1x). Daarnaast zijn twee bedrijfspanden in Emmen die te relateren zijn aan de Stichting doorzocht. Naast de administratie zijn ook twee vakantiewoningen, een bedrijfspand, twee auto’s, een motor en tientallen horloges in beslag genomen.

Vuurwapens

De politie heeft de secretaris van de stichting aangehouden voor vuurwapenbezit zonder vergunning. Bij de doorzoeking van zijn woning werden vier vuurwapens, munitie en twee stroomstootwapens aangetroffen. In één van de twee bedrijfspanden in Emmen zijn zes vuurwapens en munitie aangetroffen. De wapens en munitie zijn in beslag genomen.

Bent u verdachte? Is uw administratie aangenomen?

Als u verdachte bent of wanneer uw administratie in beslag is genomen, adviseren wij u direct te bellen met één van onze advocaten. PGB fraudes worden hard aangepakt en een advocaat kan meer doen als hij of zij in een vroeg stadium bij uw zaak betrokken raakt. Wij adviseren en staan u bij als u bijvoorbeeld gehoord wordt als verdachte. Zo zijn wij direct goed geïnformeerd en staan wij naast u als u onze hulp het hardst nodig heeft. Tegen in beslagname kan een klaagschrift worden ingediend. Of dat zinvol is en wat uw kansen zijn, hoort u van ons. Bel daarom voor gespecialiseerde rechtshulp met Anne Marie de Koning of een andere advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam advocaten.