PGB fraude vaker opgespoord

In 2002 bracht RTL nieuws naar buiten dat op basis van een rapport van de Arbeidsinspectie, de FIOD en de politie bleek dat er mogelijk voor tientallen miljoenen euro’s werd gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

PGB fraude

Staatssecretaris Martin van Rijn schrok daar behoorlijk van en hij kondigde maatregelen aan. Sindsdien is er 5 miljoen euro extra vrij gemaakt voor de opsporing en vervolging van pgb-fraude. Het Openbaar Ministerie (OM), afdeling functioneel parket, leidt deze onderzoeken door de inspectie SZW.

Verdenking fraude

Sennef de Koning van Eenennaam advocaten staat zorgorganisaties bij die verdachte zijn geworden in strafrechtelijke onderzoeken. Verdenkingen zijn vaak het leveren van minder zorg dan is gedeclareerd en die verdenkingen ontstaan snel als er sprake is van gebrekkige administratie van de zorguren of als er discussie is over de geleverde zorg: valt deze wel onder de wet?

Bestuurders zorginstellingen

Veel bestuurders van zorginstellingen zijn totaal niet voorbereid op dergelijke onderzoeken, terwijl deze grote gevolgen kunnen hebben. Vaak worden gevangenisstraffen geëist en wordt onterecht genoten voordeel (lees: ontvangen geldbedragen voor vermeend niet geleverde zorg) terug gevorderd door de officier van Justitie. Wij adviseren daarom: zorg dat u op voorbereid bent op een mogelijk onderzoek. Weet wie u moet bellen en weet hoe een dergelijk onderzoek verloopt. U kunt hier onze ‘invalsinstructie’ downloaden, zodat u weet hoe te handelen.

Gevolgen verdenking

Alleen een strafrechtelijk onderzoek kan al grote gevolgen hebben. Er kunnen telefoontaps geplaatst worden, u kunt worden aangehouden, er kan beslag gelegd worden op bankrekeningen en het OM brengt doorgaans een persbericht uit, waardoor u of uw organisatie al op voorhand beschadigd wordt. Daardoor willen zorgverzekeraars geen zaken meer met u doen en wordt een neerwaartse spiraal ingezet.

Ontstaan verdenking

Wees u er van bewust dat voor een verdenking voor pgb fraude niet veel nodig is. Een boze ex-werknemer of een ontevreden cliënt kunnen klagen en uit die informatie kan een verdenking ontstaan. Een verdenking leidt tot nader onderzoek etc.

Wat te doen?

Zorg ervoor dat u zorgvuldig alle handelingen en verleende zorg administreert, wees alert op ontevreden cliënten of medewerkers en vraag bij twijfel om advies bij één van onze advocaten. Leg bij uw receptionist(e) onze ‘eerste hulp bij invallen‘ neer, zodat hij/zij weet hoe te handelen. Anne Marie de Koning is onze fraude specialist en heeft veel ervaring met soortgelijke zaken. Een eerste gesprek is kosteloos.