Prioriteiten Nederlandse Arbeidsinspectie 2022

Advocaat Rotterdam Arbeidsmonstandigheden

Vanaf 2022 zal de Inspectie SZW de Nederlandse Arbeidsinspectie gaan heten. Voor 2022 heeft zij een jaarplan opgesteld waarin staat hoe zij komend jaar de genoemde resultaten wil bereiken.

Prioriteiten Nederlandse Arbeidsinspectie 2022

In 2022 zullen extra financiële middelen worden ingezet voor intensivering van de inzet op eerlijk werk. De Inspectie zal controleren op onderbetaling (Wet Minimumloon), illegale tewerkstelling (Wet Arbeid Vreemdelingen) en misstanden als arbeidsuitbuiting (strafrechtelijke aanpak van mensenhandel). De Inspectie besteed aandacht aan onder meer de pakketbezorging (een sector waar de productie vanwege corona sterk steeg). Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar uitzendbureaus en de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. Specifiek kijkt de Inspectie naar onderbetaling, te lang werken en slechte huisvesting. De Inspectie onderzoekt alle meldingen en geeft daaraan opvolging waar dat kan. Strafrechtelijk bij een verdenking van arbeidsuitbuiting, bestuursrechtelijk bij ernstige overtredingen van de arbeidswetten. Opgelet dus als uw onderneming in een sector werkzaam is waar de Nederlandse Arbeidsinspectie straks regelmatig zal controleren.

Grotere bedrijven (Brzo)

Naast de hiervoor genoemde aandachtsgebieden zal er ook meer ingezet worden op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Er zullen vaker inspecties plaatsvinden bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven). De Inspectie zal toezien op betere naleving van arbozorgverplichtingen en het  aanpakken van het risico op arbeids(markt)discriminatie.

Arbeidsinspectie en advocaat

Komt de Nederlandse Arbeidsinspectie bij u langs? Hebben ze vragen aan u of aan uw werknemers? Zorg ervoor dat u eerst een advocaat van ons kantoor raadpleegt voordat u een verklaring aflegt. De Inspectie kan gesprekken vastleggen in een proces-verbaal dat op een later moment tegen u of uw onderneming kan worden gebruikt. Wij kunnen u adviseren hoe te handelen. Ook als u een zienswijze wilt indienen of bezwaar wilt maken tegen een (voornemen tot) boeteoplegging met behulp van een advocaat, bent u bij ons aan het juiste adres.