Publicaties Anne Marie de Koning

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat, Ook in geval van een ramp met dodelijke slachtoffers een actueel thema, NJB afl. 15, 11 april 1997, pp. 680-682 (co-publ. J.F. Nijboer);

De vervolging en berechting van overheden, Een beknopte analyse van de \’Pikmeer\’-rechtspraak, NJB 17 april 1998, pp. 732-737 (co-publ. J.F. Nijboer);

The right to property and other subjects of law; food for discussion, Article 1 Pro-tocol No. 1 ECHR, in: Conferentiebundel Eigendom en Artikel 1 Protocol 1 EVRM, E.M. Meijers Insituut, 1999;

Toepassing van het Nederlandse strafrecht bij rampen in Nederland, in: Ramp en Recht, Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, E.R. Muller, C.J.J.M. Stolker (red.), pp. 207-220, Boom 2001.

1 december 2005: Pré-advies Richtlijn arts-patiënt online contact voor de KNMG, copublicatie met de Werkgroep E-Health Standaarden NVEH.

Mensenrechten en toezichthouders (red.), Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2014

Tuchtrecht in de kindergeneeskunde, Uitgeverij Paris, (red. en mede auteur hoofdstuk 7), Zutphen 2015