Recht op inzage persoonsgegevens financiële sector

U heeft recht op inzage van persoonsgegevens die een bedrijf van u heeft geregistreerd. Dit recht is onder andere opgenomen in de Algemene verordening Gegevensbescherming. Bij velen bekend als ‘de AVG’.

Welke informatie kunt u opvragen?

Wanneer u een verzoek voor inzage persoonsgegevens doet, moet de ontvangende partij binnen vier weken reageren. U krijgt dan te horen welke persoonsgegevens zijn opgenomen. Daarnaast hoort u hoe deze gegevens zijn verkregen, voor welk doel en hoe lang de gegevens bewaard blijven. In beginsel moet het verstrekken van deze gegevens kosteloos. Let op: als het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, mag er wel een vergoeding voor worden gevraagd.

Waar kunt u de informatie opvragen?

Er zijn stichtingen die voor de financiële sector registreren wiens (persoons)gegevens op een zogenoemde ‘zwarte’ lijst staan omdat de consument bijvoorbeeld wordt verdacht van fraude. Zo is er bijvoorbeeld voor de verzekeringssector de Stichting Centraal Informatie Systeem (hierna te noemen: ‘CIS’) waar u inzage in uw persoonsgegevens kunt opvragen. Voor kredieten bestaat het Bureau Krediet Registratie (hierna te noemen: ‘BKR’) die de persoonsgegevens van de consument in een Centraal Krediet Informatiesysteem (hierna te noemen: ‘CKI’) vastlegt.

Conclusie inzage persoonsgegevens

Kortom, als u wilt weten of u geregistreerd staat in een intern- of extern verwijzingsregister van een bank, of u een registratie hebt bij een verzekeraar of een kredietverstrekker, dan kunt u op basis van Europese privacyregelgeving uw gegevens inzien. In beginsel dus zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. U kunt dit vaak doen op de websites van de instellingen zelf, of op de websites van stichtingen waar de instelling bij is aangesloten zoals het CIS of het BKR.

Wanneer u vindt dat de gegevens niet juist zijn geregistreerd, kunt u een verzoek doen tot inzage, verwijdering, beperking dan wel wijziging van de verwerkte persoonsgegevens. Dat doet u bij de instelling die u geregistreerd heeft.

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie of krijgt u de door u verzochte informatie niet en heeft u juridische bijstand nodig? Bel ons vrijblijvend voor een nader advies.